Екологично централно охлаждане (DC) спестява на клиентите си до 45% от разходите им за охлаждане

Огромно търсене на централно охлаждане в централен Копенхаген, Дания

Екологично централно охлаждане (DC) спестява на клиентите си до 45% от разходите им за охлаждане. Същевременно то е надеждно, лесно за използване и е необходима съвсем малка поддръжка.

Намиращата се на пл. Kongens Nytorv (Нов кралски площад) Сидбанк А.Д. доста време е търсила някакво решение за централно охлаждане. Необходимостта от охлаждане в елегантната пететажна сграда разположена тук, на един от най-красивите площади в датската столица Копенхаген, ставала все по-осезателна.

Ето защо, предложението от енергийната компания Копенхаген Енерджи да предостави такова през 2009 година било прието с облекчение.

Заедно със Свенд Ааге Петерсен, инженер и външен консултант на Сидбанк, слизаме в избеното помещение, за да разгледаме инсталираната наскоро система за централно охлаждане. “Не беше никак лесно да вкараме абонатната станция за централно охлаждане тук в избеното помещение. То е много тясно и затова се наложи да вкараме топлообменника от Данфосс и различните компоненти на няколко части в мазето”, казва Свенд Ааге Петерсен. Той е участвал в проектирането и монтирането на много охлаждащи системи години наред в различни клонове на Сидбанк в цяла Дания. Всички предишни обаче са били традиционни охладителни системи, при които е необходимо да се инсталират много тръбопроводи и оборудване в избеното помещение и тонове инсталации върху покрива В този случай при Сидбанк това би изисквало дори специална метална поддържаща конструкция, която не би могла да се направи без помощта на специалист по статични конструкции – ако е трябвало да се монтира традиционна охладителна система!

Копенхаген Енерджи е строяла тръбопроводната мрежа за охлаждане в района на Нов кралски площад през последните няколко години и през пролетта на 2009 год. вече била готова да доставя централно охлаждане на няколко компании по пилотен проект.

Системата за централно охлаждане в Сидбанк е една от първите изобщо в Копенхаген, главно поради факта, че датската нормативна уредба не е била готова до 2009 година. Свенд Ааге Петерсен не се съмнява, че централното охлаждане е огромна крачка напред що се отнася до предлагането на стабилна и рентабилна охладителна система.

Една традиционна охладителна система, която би включвала 2-3 тона инсталации върху покрива, би струвала по наши изчисления два пъти повече от решението с централно охлаждане. Това съответства на по-ниска себестойност с 42%, така че компанията спестява много пари, а същевременно получава много по-добра охладителна система. Традиционната система освен това много загрозява сградата, след като се постави на покрива„, отбелязва Свенд Ааге Петерсон. Що се отнася до разходите за експлоатация, намалението е с до 45%, което включва огромна икономия на електричество (сметката за електричество е 110 пъти по-ниска при централното охлаждане, отколкото при традиционна охладителна система) и по-ниски разходи за обслужване и поддръжка.

Естествено годишните разходи могат да варират, тъй като никога не се знае банката колко ще използва охладителната система в действителност. Дали ще я ползва допълнително 3 или 4 месеца в годината? Това зависи от нуждите на персонала и от това колко топло ще бъде лятото”, отбелязва Свенд Ааге Петерсон.

Топлофикацията и районното централно охлаждане вървят ръка за ръка
Банката се снабдява централно с отоплителна енергия, а сега и с охлаждане, от компанията Копенхаген Енерджи, като използва абонатна охладителна станция на Данфосс.

Инженер и външен консултант в Сидбанк, Свенд Ааге Петерсен обяснява действа охладителната абонатна станция и какви са ползите от нея.Старата историческа сграда на Сидбанк в Копенхаген

Компанията е разработила абонатна станция за охлаждане, която осъществява топлообмен между водата идваща от районния охладителен тръбопровод и водата в охлаждащата система на Сидбанк. Студената вода от уличния тръбопровод се използва, за да охлади водата в системата на сградата. През вече съществуващата вентилационна система студеният въздух (до 17 градуса през лятото) след това се вдухва в повечето стаи на сградата. “Температурата вътре в сградата може да се регулира чрез нашия топлообменник, персоналът обаче не може индивидуално да регулира охлаждащата температура. Възможно е обаче да се регулира и чрез вентилационната система” казва Вилям Расмусен, технически и търговски консултант от Данфосс. “Многогодишният опит на компанията в районната топлофикация е използван и при работата по районно централно охлаждане, тъй като в основата си принципът е един и същ”, обяснява Вилям Расмусен. Все пак, необходимо бе да се разработи специална система за регулиране на инсталациите за централно охлаждане.

Системата за вентилация и климатизация е проектирана за дебит 25 000 м³ въздух на час, но не се очаква някога това най-високо ниво да бъде достигнато. “Топлообменникът сега е 150 kW, но може да бъде разширен с 30%, така че да отговори на изискванията, ако се променят обстоятелствата”, казва Свенд Ааге Петерсен. Конструктивният отдел се грижи за ежедневната експлоатация. Чрез система за автоматизирано управление на сградните инсталации (BMS) в Сидбанк осъществяват ежедневен мониторинг на системата.

По-добро охлаждане за журналисти
Само на няколкостотин метра от Сидбанк ние открихме друг потребител на централно охлаждане: Berlingske Karré. В седалището на най-стария датски вестник Berlingske Tidende била направена сериозна модернизация в периода 2006-2009 година. Този процес бил използван също да се инсталира и система за централно охлаждане, която осигурява на служителите комфортно охлаждане, а освен това охлажда и помещения за сървърите. Сградата вече не е собственост на медийната компания, а е закупена от компанията за недвижими имоти Jeudan A/S. Тази компания притежава не само Berlingske Karré, но и още няколко други сгради в района. “По тази причина ние инсталирахме мрежа за централно охлаждане не само в тази сграда, но и в цяла поредица от магазини и сгради в така наречения Berlingske Karré, така че да снабдим всичките с охлаждане”, отбелязва Оле Фредериксен.

Той е мениджър по стопанисването в Jeudan и ние го открихме в гаража под Berlingske Karré, където бе дошъл, за да ни покаже системата за централно охлаждане. Топлообменникът за охлаждането е с мощност 1 380 kW и е доста по-голям от този в Сидбанк, тъй като снабдява няколко големи потребители. “Инсталирахме мрежата във всички магазини, независимо дали искат охлаждане или не. По този начин е много лесно да се свързват магазините, ако на по-късен етап решат, че искат да се присъединят към системата. Сред свързаните абонати е налице огромно задоволство и разбираме, че това се е разчуло наоколо. Вече почти всеки, който получи такава възможност, се свързва към системата”, обяснява Оле Фредериксен.

Изкачваме се с асансьора до покрива на Berlingske Karré, където пред нас се открива впечатляваща гледка на централен Копенхаген. Една традиционна охладителна система би заела почти цялото място върху плоския покрив на сградата, но благодарение на системата за централизирано охлаждане Jeudan A/S са имали възможността да построят съвсем нова столова за служителите на медийната къща и центъра за конференции. “Това е фантастично. Вместо грозни инсталации ние се снабдихме с един почти цял допълнителен етаж на сградата и с красива тераса освен това” казва доволно Оле Фредериксен.

От покрива се разкрива гледка към няколко други сгради, които са оборудвани с традиционни охладителни системи и върху покривите им са монтирани тонове оборудване. Това определено не е красива гледка.

Допълнителното преимущество от централизираното охлаждане в случая е, че Jeudan A/S по този начин ще получават по-големи наеми, а медията Berlingske получи чудесна нова столова с тераса.

На покрива на Berlingske Karré в Копенхаген, мениджърът по стопанисването в Jeudan A/S, Оле Фредериксен и техническият търговски консултант от Danfoss A/S, Вилям Расмусен, разглеждат новата столова и терасата с изглед към централен Копенхаген. Възможността да се освободи място за новата столова и тераса е осигурена благодарение на инсталирането на районна охладителна абонатна станция в избеното помещение и премахването на старата кула за охлаждаща вода, която заемала по-голямата част от пространството върху покрива.

Нещо повече, медийната компания си спестява много от разходите за охлаждане в сравнение с традиционната охлаждаща система. В заключение, при системата за централизирано охлаждане се намаляват драстично емисиите на СО2 в сравнение с традиционната система. Необходимостта от охлаждане непрекъснато нараства през последните 10 години. Една от причините е нарастващото използване на информационни технологии и свързаната с това растяща необходимост от съхраняване на информация повишава потреблението на електричество в офисите и помещенията за сървърите. Според Копенхагенската енергийна компания 40-50% от потреблението на охлаждаща енергия се дължи на помещенията за сървъри.

Факти за централното охлаждане в Копенхаген
Според изчисления, направени от Копенхаген Енерджи намаляването на емисиите СО2 в сравнение с традиционното охлаждане е 67%. Централизираното производство на охлаждаща енергия увеличава ефективността 5-10 пъти в сравнение с децентрализираните охладителни решения задвижвани с електроенергия.

Мощност от 7-8 MW за охлаждане вече е свързана към тръбопровода от Копенхагенската енергийна компания и е в експлоатация. В рамките на следващите 2-3 години тя ще нарасне до 30-35 MW инсталирана мощност в централен Копенхаген.

Нови части от Копенхаген като Kalvebod Brygge, Islands Brygge, Sydhavn и Nordhavn (все райони покрай пристанището) са следващите по ред да бъдат захранени от положените нови тръбопроводи за централно охлаждане.

Енергията за централно охлаждане в Копенхаген се произвежда чрез използване на топлообменници, компресионни и абсорбционни охлаждащи машини. Източникът е студена вода и отпадна енергия (лятно време) от съоръжения за изгаряне на отпадъци. Идеята на централното охлаждане е да се използват ресурси, които иначе биха били прахосани.

Открийте още референции за Данфосс и осъществени проекти на www.districtenergy.danfoss.com


 

Вижте също...