ЕКОПОЛИС – Отоплението на устойчивия град

ЕКОПОЛИС - Отоплението на устойчивия град

Наскоро Данфосс, Направление Топлофикационна автоматика издаде пространна брошура, наречена „ЕКОПОЛИС – Отоплението на устойчивия град“ Имаме удоволствието ва Ви представим тази бпошура – таблоид, преведена на български език.
Към 2030 г. 60% от населението на света ще живее в градовете, които изразходват 75% от произвежданата енергия в световен мащаб. Топлофикацията има жизнено важна роля, която трябва да изиграе за задоволяване на това потребление, като същевременно дава възможност за създаване на все екологосъобразни градски условия. Европа има възможност да поведе света по пътя, доказващ че жизнеспособните и проспериращи градове са съвместими с опазването на околната среда. Мечтта на Екополис – проспериращият космополитен град, е напълно осъществима, стига да искаме да го постигнем.
 
Брошурата разглежда следните насоки:
– Инфраструктура отворена към различни енергийни източници – За свят, намиращ се в енергийна криза, мисълта, че 66% от цялата енергия използвана за производство на електричество се губи, действа отрезвяващо.
– Път към намаляване на въглеродните емисии – Топлофикацията и централното охлаждане могат едновременно да намалят емисиите и да дадат тласък за развитието на възобновяемите източници в един контролиран, надежден и постепенен процес.
– Вторично ползвне на енергия
– Магията на топлофикцията – Европа води в надпреварата за устойчива енергийна политика. Нейното предимство като инициатор на топлофицирането е в това, че то има по-дълга история от иновационните усилия за използване на възобновяеми източници, и в няколко страни топлофикацията е общоприета енергоснабдителна система.
– Отплата за цялостен подход -Изчислено е, че топлофикационните системи могат да намалят разходите на енергия в Европа със 7%, да съкратят използването на изкопаеми горива с 9%, и да намалят емисиите с 13% – при същото ниво на отдавана мощност.
 
Данфосс играе съществена роля в решаването на климатичните и енергийни проблеми. В продължение на почти 80 години нашата дейност е съсредоточена в осъществяването на възможности за съвременен комфортен начин на живот чрез климатизационни и енергийни решения, които обхващат разнообразна гама от ежедневни приложения. Сега повече от всякога Данфосс използва своите технически умения и нововъведения за създаване на системи, в това число топлофикационни, които притежават не само превъзходни експлоатационни качества, но и екологична съвместимост.
 
Ние имаме визия за бъдещето на съвременния живот – устойчиво развитие, при което един по-добър стандарт върви ръка за ръка с грижата за околната среда и природата.
 
Дания е пример в това отношение. Копенхаген е един от признатите зелени градове на Европа.
 
Красивият град е известен като един от най-напредналите в екологично отношение в света. Топлофикационната му система се превърна в световен критерий и дори днес тя продължава да се модернизира с цел намаляване на топлинните загуби и по-добро използване на възобновяемите източници, като геотермалната енергия.
 
Копенхаген в цифри:
 
– Над 98% от енергията за отопление се доставя от топлофикационната система;
 
– Дългата 1 500 км мрежа осигурява топлина на 500 000 жители;
 
– Системата излъчва 50% по-малко емисии отколкото самостоятелните котли на мазут;
 
– 1/3 от енергията се генерира от биомаса и изгаряне на отпадъци;
 
– Планът за подобряване на климата предвижда инициативи за допълнително намаляване на CO2 с 20% до 2015 г.
 
Можете да разгледате цялата брошура, като ползвате приложения линк
 
 


Вижте също...