Екотерм Проект показа производствените си мощности на студенти

Студенти от Тракийския университет в Стара Загора, обучаващи се в специалността „Аграрно инженерство” посетиха производствените мощности на Екотерм Проект ЕАД, гр. Хасково. Визитата, състояла се на 31 март е резултат от политиката, която фирмата води за подпомагане на висшите учебни заведения в страната, подготвящи специалисти, имащи допирни точки с направленията отопление, климатизация, вентилация.

Студентите, предвождани от доц. Рашко Георгиев, разгледаха завода за съоръжения за оползотворяване на биомаса – котли, камини и плетени горелки и се запознаха с процесите на производство. Посетиха модерната лаборатория, където се изпитват всички нови изделия, разработени от развойното звено на фирмата, като се поставят в различни нормални и екстремни ситуации.

Посещението продължи в Биомаса учебния център на Екотерм Проект ЕАД, където зам. изпълнителният директор – г-н Лозан Марков показа действащи мостри на най-новите биомаса съоръжения с търговски марки GreenEcoTherm и Bisolid. Центърът е създаден с цел да подобрява компетентността на търговци и сервизни специалисти от дистрибуторите и сервизните партньори на фирмата, да подготвя инсталатори на български и международни дистрибутори за работа със съоръженията.

На раздяла гостите от Тракийския университет изразиха задоволството си от проведената среща и си тръгнаха, пожелавайки си сътрудничеството да продължи.

Може да харесате още...