Екотерм Проект с нова, иновативна и стилна гама от екологични пелетни камини за България

Eva Stampaggi

В отговор на въвеждането от Европейския съюз на строги ограничения на отделяните в атмосферата въглеродните емисии и същевременно увеличаване на енергийната ефективност, фирма Екотерм Проект отново представя продукти, които отговарят на актуалните нужди на съвременното общество.

Италианската компанията „Eva Stampaggi“ Srl произвежда, под търговска марка „Eva Calòr“, елегантно проектирани камини, които са освен икономични и ефективни при работа, също и лесни за почистване и използване. Гамата изделия се предлага изключително от Екотерм Проект – един от най-големите производители, търговци и дистрибутори на съоръжения, оползотворяващи дървесна биомаса в България.

„Eva Calòr“ е доказана марка, представяща пелетни камини, които са 100% сертифицирани, съгласно изискванията на делегиран регламент EC 2015/1185, за EcoDesign на локални, топлинни източници.

Eva Stampaggi

Горна граница на допустимите емисии, съгласно регламент ЕС 2015/1185:

Вид стационарно, отоплително устройство Сезонни емисии при отопление1
РМ OGC CO NOx
mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³
Отоплителни устройства на твърдо гориво, с открита горивна камера 50 120 2000 200
Отоплителни устройства на твърдо гориво със закрита, горивна камера, използващи гориво, различно от пелети 40 120 1500 200 (300 при фосилни горива)
Отоплителни устройства на твърдо гориво със закрита, горивна камера, които използват пелети 20 60 300 200
Готварски печки на твърдо гориво 40 120 1500 200 (300 при фосилни горива)

1 Стойностите се изразяват стандартизирано, на база сухи, димни газове, при 13% кислород и стандартни условия, при 0°C и 1,013 милибара.

„Eva Calòr“ предлага широка гама от елегантни и стилни камини, с богато разнообразие на цветове, от които може да се избира. Всички пелетни камини включват напълно програмируем, електронен панел за управление. С ефективност над 90% и топлинна мощност, варираща от 4 до 27 kW, потребителите могат и да регулират включването на камините в определено време на деня. Всички те имат интегрирана, механична система за безопасност, която гарантира, че работата им автоматично ще спре, в случай на екстремни температури. Чрез оптимизиране на процеса на горене, камините генерират голямо количество топлинна енергия, но има гаранции, че емисиите на димни газове, изпускани в атмосферния въздух, са много ниски.

Камината изгаря пелети от дървесна биомаса, за да генерира топлина за отопление и битова гореща вода. Чрез бавно подаване на горивото от бункера, в зоната за изгаряне пелетите създават постоянен пламък, управлението на процеса e лесно и изисква много малко потребителски настройки.

Eva Stampaggi

Пелетните камини „Eva Calòr“ са сред най-добрите за отопление на дома: най-модерната технология, висококачествени материали, отлични показатели за всякакъв вид среда при много ниски разходи на пелети и електроенергия. Професионализмът и опитът, който производителите на „Eva Calor“ натрупват през годините, са в услуга на огромен брой клиенти, с много различни нужди, избрали пелетите като алтернатива, за отопление на техните домове.

Предлаганите различни модели камини „Eva Calòr“ са подходящи за отопление на всякакъв вид жилищни и офисни сгради: от малка къща, която се отоплява бързо и много икономично, до голямата сграда със специфични нужди за отопление.

Предлагането на пазара в България на отоплителни котли и камини, сертифицирани съгласно изискванията за Екодизайн, гарантира на потребителите по-ниска консумация на енергия за отопление и повече парични спестявания, както и опазване на околната среда и подобряване качеството на въздуха. Заедно с това, хармонизирането на изискванията за екопроектиране, на отоплителни котли и камини в целия Европейски съюз ще доведе до използването на по-качествени и екологични продукти.

Eva Stampaggi

Екотерм Проект продължава да следи отблизо развитието на иновациите в сектора на отопление, вентилация и климатизация и да създава продукти, отговарящи на най-високите изисквания на европейско ниво. Повече информация, за „Екотерм Проект“ и гамата предлагани продукти, може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна, на интернет страницата им или на страниците на фирмата във Facebook и Instagram.

Може да харесате още...