Eкстремните температури ще се отразяват и в бъдеще на енергопотреблението

Вижте също...