pixel

Електромобилите, използващи електроенергия от въглища са по-екологични от ДВГ

Скептиците по отношение на електромобилите често твърдят, че тяхното разпространяване няма да намали количествата изхвърлят CO2, понеже при производството на електроенергия за тях, се получават повече парникови газове, отколкото се изхвърлят от автомобилите с ДВГ. Ново европейско изследване показа, че това съвсем не е така.

Изследвани са няколко европейски страни, като особено внимание е обърнато на получаването на гориво за ДВГ и електрическа енергия за електромобилите, както и на генерираните при тези процеси парникови газове. Изследването показа, че електромобилите получаващи енергия от “мръсни” източници като въглищни електроцентрали, генерират по-малко емисии от дизеловите машини. Подобни изследвания в САЩ показаха същите резултати.

В Полша например, енергийната система на която е далече от екологичните стандарти, електромобилът отделя като цяло с 25% по-малко въглероден диоксид в сравнение с дизеловите електромобили. В Швеция, където се използват ядрени, водни, вятърни и слънчеви електроцентрали, ефектът е много по-голям.

Използването на възобновяеми източници на електроенергия може да направи електромобилите съвсем екологични. Сега се разработват нови и по-леки батерии, с които електромобилите ще консумират по-малко енергия.

Засега, в повечето европейски страни делът на електромобилите е едва 1,7% с изключение на Норвегия, където техният дял е 32%.

kaldata.com

Може да харесате още...