pixel

Електронагревателите с етикети за електропотребление

Електронагревателите с етикети за електропотребление

Правителството одобри промени в Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

С измененията в текстовете на Наредбата се включват нови регламенти на ЕС, приети през 2013 г., които включват в обхвата на документа три нови продуктови групи – прахосмукачки; отоплителни и комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение; водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение.

С приемането на допълненията в наредбата се постига пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на прилагащите мерки, приети съгласно чл. 10 на Директива 2010/30/ЕС.

greentech.bg

Може да харесате още...