Електронна система за управление на термопомпи Ochsner Tronic Smart

Ochsner

Със Ochsner Tronic Smart (OTS), немският специалист в областта на термопомпите Ochsner представи напълно самостоятелна електронна система за управление. Иновацията убеждава с висока ефективност, оптимална експлоатационна безопасност и много възможности за мрежово свързване на термопомпите директно с енергийния мениджмънт или системата за управление на сградата или за контрол от мобилен телефон.

Ochsner

Новата система за управление предлага широка гама от възможности за работа в мрежа и контрол и е оптимално адаптирана към термопомпите на компанията. Системата предлага разнообразни възможности за взаимодействие, изграждане на мрежи в сградата и външни интерфейси. Това допринася за повишаване на оперативната безопасност, по-ниско въздействие върху околната среда и по-голяма удовлетвореност на клиентите. Освен това системата улеснява свързването на термопомпите със сензори и изпълнителни механизми. В допълнение към OTS, Ochsner предлага и сензори за помещения и на открито в безжичния, лесен за обновяване стандарт EnOcean, за да се опрости работата в мрежа на съществуващите сгради.

Ochsner

Новата технология за контрол подобрява устойчивостта на системата устойчиво чрез оптимизиране на времето за работа на термопомпата, циркулационни помпи с променлива скорост и контрол стъпка по стъпка на допълнителния електрически нагревател. Функционалният обхват на системата за управление на централата включва значително удължена дистанционна диагностика и възможност за едновременно загряване и охлаждане, дори и с каскади, доколкото съответната технологична система на термопомпата позволява това.

За повече информация: Ochsner


Вижте също...