Emmeti Clima Floor – подово отопление и охлаждане

Emmeti Clima Floor е най – удобното и безопасно решение за използване на пода за отопление през зимата и за охлаждане през лятото.

Топлинната енергия, отопление и охлаждане винаги ще бъдат добре разпределени в рамките на сградата без досадни течения на студен въздух, без никакъв шум, без движение на прах и с една невидима система. При Emmeti Clima Floor, нискотемпературната входяща вода през зимните месеци, всъщност увеличава ефективността на котела, което от своя страна спестява консумацията на гориво. През лятото температурата на водата е постоянно регулируема чрез електронен контролер, който поддържа постоянни стойности от 15 °C до 20 °C. Това значително намаля мощността на чилъра, която е много по- малка в сравнение с останалите конвекторни системи. Emmeti предлага новата инверторна помпа MIRAI SMI, оборудвана с иновативен конролер SMART MT. Чрез SMART MT контролер е възможно да се управляват всички компоненти свързани с алгоритмите за управление на инсталацията, а също така има възможност да управлява температурата и влажността на главната стая в къщата.

Характеристики
Пълната гама от специалните нагревателни елементи на системата Emmeti Floor се допълва от редица специални елементи за охлаждане. През лятото в режим (охлаждане), системата се управлява от електронен контролер, който поддържа постоянни нива на температурата и влажността във всички стаи, обслужвани от системата.

Стайната температура се контролира постоянно чрез предварително настроена температура на водата, чрез електронните смесителни вентили. Относителна влажност на въздуха се следи от специални сензори и ако се появи влажност при определена стойност, автоматично се включват обезвлажнителите с цел намаляне на влажността.

За контакти и повече информация – Екотерм Проект.

Може да харесате още...