pixel

Енергийна ефективност на блокове в Ямболско

Енергийна ефективност на блокове в Ямболско

Собственици на многофамилни жилищни сгради в Ямбол ще могат да кандидатстват за ремонтни дейности по сградите си. Целта е внедряване на мерки за ефективна ефективност. Обновяването на домовете може да включва топлоизолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове, както и подмяна на дограма, съобщават от общинска администрация. Предоставя се възможност на собствениците да въведат енергоспестяващо осветление, да внедрят автоматизирани системи за регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия, също и да газифицират сградата си.

Друг акцент е възможността за изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници като нуждите от енергия на сградата могат да се задоволяват чрез използването на слънчеви панели, термопомпи и др.

Според условията всяка сграда, която бъде одобрена за финансиране, може да получи безвъзмездна финансова помощ до 50% (при цялостно обновяване на жилищната сграда) или до 40% (при обновяване на отделни входове от жилищната сграда). Останалите 50%, съответно 60% от стойността на ремонта трябва да се осигурят от собствениците на многофамилната жилищна сграда със собствени или заемни средства.

Обследването за енергийна ефективност на всяка сграда ще се финансира изцяло от безвъзмездната финансова помощ по проекта Конкретните процедури за кандидатстване по схемата „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” предстои да бъдат уточнени до месец.

DarikNews.bg

Може да харесате още...