Енергийна ефективност при въздухообработващите инсталации

wolf

Когато става въпрос за строителни технологии, ръководителите, проектантите и собствениците са изправени както пред социални предизвикателства, така и пред такива, произтичащи от изменението на климата: това важи в еднаква степен за въпросите на енергийния преход, намаляването на въглеродните емисиите и хигиената. Петер Хофщетер, отговорник за обучението по климатична и отоплителна техника във фирма Wolf, смята че предприемането на действия не е задължение само на отговорните институции. Ситуацията предлага редица възможности – особено при въздухообработващите инсталации.

Енергийна и финансова привлекателност

Успоредно с обновяването на отоплителната техника, на което понастоящем се обръща особено внимание, важно значение има и вентилационната техника с рекуперация на топлина. В крайна сметка топлината, която вече се намира в сградата, не е необходимо да се генерира от други енергийни източници. Това предимство е от особено значение, когато външните температури са ниски. Рекуперацията на топлина чрез въздухообработващи инсталации позволява използването на по-малки топлогенератори, което от своя страна намалява инвестиционните разходи.

Следователно мерките за обновяване в областта на отоплителната и вентилационната техника постигат едновременно две цели: в рамките на санирането се намаляват разходите за енергия на собственика и емисиите на CO2 в сградата.

wolf

132 вентилационни агрегата с голям капацитет Comfort за провинция Хесен

Ето един пример за мащабен проект в контекста на пандемията от коронавирус. Фирмата Wolf оборудва 13 училища в Касел и три детски градини с автономни  вентилационни устройства с голям капацитет Wolf CGL. Въздухообработващите агрегати са инсталирани в 132 помещения и всяко от тях подава до 800 кубични метра свеж въздух на час.

При затворени прозорци устройствата осигуряват не само равномерен приток на свеж и чист въздух, но свеждат до минимум външният шум и загубата на топлина чрез прозоречната вентилация.

Скъпите мерки за реконструкция не са правило

“Собствениците на съществуващи сгради често се плашат от финансовите разходи и организационните дейности”, отбелязва Хофщетер. И все пак скъпоструващите строителни мерки не са правило, както доказва проектът “Училища в град Касел”. Много въздухообработващи инсталации могат да бъдат позиционирани и монтирани децентрално. Притокът и отвеждането на въздуха често изискват само инсталирането на вентилационни тръби и отвор в стената на сградата.

“Във фазата на планиране цифровото моделиране на данни за сградата BIM също предлага възможност за оптимално оразмеряване на системите за обработка на въздуха по интелигентен начин”, обяснява Хофщетер. По този начин могат да се намерят ефективни и съобразени с нуждите решения.

Снимки: Wolf

Може да харесате още...