Енергийна ефективност, удобство и комфорт в новооборудваната демонстрационна зала на направление сградни технологии на Siemens