pixel

Енергийната бедност – най-дълбока у нас

България ще търси начини за намаляване на енергийната бедност на хората чрез проекти за пестене на енергия.
Това каза днес Жечо Станков, заместник- министър на енергетиката при откриване на форум в София.

Все още се работи по дефиницията за енергийна бедност – в Швеция тя би била една, а тук ще е друга, каза Жечо Станков. Целта на мерките за енергийна ефективност е осигуряване на по-добър стандарт на живот.

Енергийна бедност има, когато хората не успяват да отопляват или да охлаждат домовете си и когато голяма част, повече от 10 процента от доходите, отиват за плащане на сметки за енергия. България е в най-лошата позиция в това отношение от страни те в ЕС, каза Меган Ричард, директор на дирекция в ЕК.

Краткосрочните мерки са директните помощи за плащане на сметките. По-важни са обаче дългосрочните мерки насочени към намаляване на консумацията и съответно на сметките, отбеляза на свой ред Станков.

България си е поставила няколко приоритета за ефективно ползване на енергията. Един от тях е да се ползва потенциала на ВиК дружествата да произвеждат сами електроенергията, която им е нужна. Друга възможност е оползотворяване на геотермалната енергия – обикновено си представяме горещи минерални извори, но от Норвегия и Исландия научихме, че от води с невисоки температури може да се постигне голяма ефективност, добави той.

Заместник-министърът посочи, че ще се търси постигане на енергийната ефективност клас „А“ на сградите. Това означава, че в тези сгради 55 процента от енергията се произвежда от самата сграда от инсталации по нея или в близост до нея, каза заместник-министърът.

Местните власти са важен инструмент за справяне с енергийната бедност и със замърсяването на въздуха, каза по време на форума Таня Христова, кмет на община Габрово.

Енергийната бедност е сред най-значимите енергийни проблеми. Той може да се реши най-вече с енергийна ефективност и мерките за енергийни спестявания в сградния фонд, посочи още тя. Във всяка мярка за енергийна ефективност има икономическа логика и направените инвестиции могат да се изплатят в бъдеще, добави Христова.

В Европейската комисия се обсъжда стратегия за енергиен съюз, като целта е да има сигурност на доставките. Това е важно и за борбата с енергийната бедност, защото ако имате само един източник на енергия почти нямате избор за цената, каза Меган Ричард. Функционирането на вътрешния енергиен пазар дава възможно най-ниски цени при ясна конкуренция, посочи тя.

Планираме 27 процента от производството на енергия да е от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, но всяка страна-членка може да си постави по-високи цели, изтъкна Ричард.

Може да харесате още...