pixel

Енергийните министри на ЕС се споразумяха за цел от 30% за енергийната ефективност

Енергийните министри на ЕС се споразумяха за цел от 30% за енергийната ефективност

Енергийната ефективност е приоритет за нашата страна в дългосрочен план в контекста на намаляване на енергийното потребление и ограничаване зависимостта ни от внос на енергийни ресурси. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред участниците в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникации, енергетика“, част „Енергетика“, което се проведе в Люксембург.

В рамките на форума енергийните министри от ЕС обсъдиха законодателните предложения за енергийна ефективност, част от пакета „Чиста енергия за всички европейци, съобщиха от Министерството на енергетиката. По думите на министър Петкова, от съществена важност е не само да зададем постижима на ниво ЕС цел за енергийна ефективност, но и да гарантираме ясни и недискриминационни правила за разпределението й.

Обект на най-оживените дискусии по време на заседанието на Съвета беше каква да бъде целта за енергийни спестявания до 2030 г. и дали тя да е обвързваща за държавите, съобщиха още от Министерството. България счита за приемлива целта от 27%, но в дух на компромис е готова да приеме предложената по-амбициозна цел от 30%, като тя трябва да остане съобразена с националните специфики на всяка държава, гласи позицията нашата страна. След часове дебати по темата бе постигнато общо съгласие в измененията на директива 2012/27/ЕС да бъде заложена норма от 30% за енергийни спестявания, като тепърва ще бъде решавано дали тя да е задължителна или не. Постигнатият общ подход на държавите-членки е основа за подготовка на преговори по темата с Европейския парламент.

Според сега действащите правила страните от ЕС трябва да постигнат енергийни спестявания в размер на 20% до 2020 г.

Енергийните министри на страните от ЕС постигнаха съгласие също, че актуалната в момента цел за постигане на енергийна ефективност от задължените лица (търговците на енергия) в рамките на 1.5% на годишна база, трябва да продължи да действа до 2030 г.

Обект на дискусии по време на заседанието бяха и предстоящи промени в Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите. Съществена част от тези изменения се отнасят до насърчаване на електромобилността като предизвикателство за подобряване стандарта на живот и изграждане на модерна градска среда.

В рамките на заседанието енергийните министри от ЕС обсъдиха актуалното състояние на междусистемната електроенергийна свързаност и третирането на този въпрос в законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“. България изпълнява целта на ЕС за постигане на 10% междусистемна свързаност на електроенергийните мрежи до 2020 г. и полага усилия за увеличаване на преносния капацитет чрез изграждане на допълнителни електропроводи към съседни държави.

Като част от приоритетния електроенергиен коридор Север – Юг се изпълнява проект от общ интерес за междусистемен електропровод 400 kV между подстанциите Марица Изток и Неа Санта (Гърция).  Изграждането му ще има съществено влияние върху сигурността на доставките в региона , гъвкавостта на електроенергийната система и увеличаване на преносните й възможности.

Страната ни предлага в третия списък проекти от общ интерес да бъде включена и нова междусистемна връзка 400 kV между България и Сърбия. Това ще допринесе за увеличаване на трансграничния капацитет,  улесняване обмена на енергия в района на Западните Балкани и подобряване функционирането на пазарите на електроенергия в двете държави.

Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович също участва в заседанието.

publics.bg

Може да харесате още...