Енергийният регулотор и бизнесът ще обсъдят новите цени на електроенергията

Вижте също...