Енергийно ефективни и екологични хибридни системи за отопление и охлаждане

Ecotherm

Една стандартна, хибридна система за отопление и охлаждане се състои от термопомпа, с висок COP/EER (коефициент на преобразуване/коефициент на енергийна ефективност) и правилно оразмерен генератор на отопление. Термопомпените агрегати използват електроенергия, за производството на топлина и студоносител, а генераторът на отопление – газообразно, течно гориво или дървесна  биомаса. Колкото повече източници на възобновяема енергия бъдат използвани в една хибридна система, толкова по-енергийно ефективна и екологична ще е нейната работа. Високият потенциал за икономии, в годишен разрез, се постига в резултат на тяхното комбинирано използване.

В практиката, много популярни са хибридните системи за отопление, които използват вода като топлоносител. В инсталацията са включени термопомпа въздух-вода, котел /на пелети или природен газ/ за производство на топлинна енергия и тръбна разпределителна мрежа към топлообменници и консуматори на топлинна енергия /за отопление и битова гореща вода в отделните помещения/.

Така една стандартна система, в която работят два източника на отопление/охлаждане, на практика представлява хибридна система. Принципно, термопомпите са ефективно решение за отопление, докато температурата на околния въздух не падне, до около 0°С. Това означава, че термопомпеният агрегат, използвайки електроенергия, произвежда топлинна енергия, която е по-евтина от енергията, генерирана например от газов котел. Обаче, когато температурите на външния въздух паднат под нулата, цената на количеството газ, необходимо за отопление на сградата, е много по-ниска от тази на електроенергията, използвана за термопомпата. В този случай, електронно управление изключва термопомпата и включва автоматично газовия котел.

Ecotherm

Друго възможно и практично решение е предлагане на хибридна система, в която са включени термопомпа и съоръжение, което оползотворява биомаса. В тази система могат да бъдат използвани за отопление пелетни котли и камини, слънчеви колектори и др. Тези хибридни системи изискват по-високи инвестиционни разходи, в сравнение с конвенционалните системи, но срокът за възвращаемост на инвестициите е в рамките на 3-5 години или дори по-малко, предвид потенциалните годишни икономии, достигащи 30-50%.

Ecotherm

С други думи, при положителни, външни температури, използването на електроенергия за работата на термопомпата е по-икономически изгодно. При ниски, отрицателни  температури, използването на отоплителни котли, на пелети или газ, е по-икономично, защото се осигурява много по-устойчиво отопление при рязко застудяване.

Приложенията на хибридните системи са разнообразни. Те могат да се монтират в еднофамилни и многофамилни къщи и апартаменти. Модерно и практично решение в тези обекти е отоплението и охлаждането, на различни помещения, да се извършва по различен начин, в зависимост от желанието на  потребителите: ниско температурни радиатори, лъчисто подово, стенно и таванно отопление или система с вентилаторни конвектори.

Аналогично, хибридните системи могат да се използват за отопление и охлаждане на хотели, офиси, ресторанти, спа-центрове, складове, магазини, работилници и др. Важно е да се отбележи, че хибридните  системи имат предимството да са изключително гъвкави и позволяват равномерно разпределение на отоплението, и охлаждането, в случай на лимитирани пространствени площи.

Изборът на конкретен тип хибридна система, във всички случаи, ще доведе до икономически и екологични ползи, през всички сезони и вариации на външните температури. Решение, което гарантирано ще осигури оптимална енергийна ефективност и комфорт за потребителите, през цялата година.

Една хибридна система осигурява ефективно отопление и охлаждане, с много по-ниски експлоатационни разходи от конвенционалните системи, при приблизително еднаква ефективност. В резултат на комбинирането на двата енергийни източника, хибридната система може максимално да оптимизира разходите на потребителите, чрез автоматичното превключване към по-изгодния източник, спрямо моментните климатични условия.

Отоплителният и/или охлаждащият режими, а също така и използването на определен източник на енергия, за различните сезони и външни температури, могат да бъдат настроени, чрез управляваща интелигентна система. Тя автоматично контролира и извършва мониторинг върху системата, за да се осигури адекватна и гъвкава работа, и оптимална икономия на енергия.

В географски области с по-студен климат, където външните температури на въздуха са под 20°С, топлоизточниците /на газ или дървесна биомаса/ са най-ефикасното решение и са без алтернатива, по отношение гарантиране на необходимия топлинен комфорт. Когато температурите на въздуха се повишат и достигнат предварително зададените нива, термопомпата ще се включи и ще генерира енергия за отоплението.

Ecotherm

Основните предимства на хибридната технология за отопление и охлаждане са:
– Висока производителност и гарантиран температурен комфорт;
– Оптимално оползотворяване на топлината от околната среда, чрез термопомпа въздух – вода, с електронно управление на инвертора;
– Интелигентно управление на хибридната система с подходяща комуникация, като се вземат предвид цените на електроенергията, природния газ, пропан-бутана и дървесните пелети;
– Ниски разходи за отопление и битова гореща вода, в сравнение с конвенционално отопление;
– Автоматично превключване към по-евтиния източник на енергия, във всеки отделен случай;
– Високи температури на отоплителната вода, дори когато външните температури на въздуха се понижат до много ниски стойности;
– Използване на интегрирани високоефективни помпи.
– По-бърз монтаж и ниски експлоатационни разходи;
– Без шум при охлаждане на помещенията.

Повече информация за Екотерм Проект и гамата предлагани продукти може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна, на интернет страници www.ecotherm.bg и www.greenecotherm.bg или на страницата на фирмата във Facebook.

Може да харесате още...