Eнергията на вълните, оползотворена от Wells Turbine

Wells Turbine е един от възможните начини за използване на енергията на вълната посредством концепцията за осцилиращи водни колони. Нивото на водата в камерата се повишава и спада с ритъма на вълните и действа като бутало. Въздухът се изтласква напред и назад през турбината и предизвиква въртенето ѝ. Това генерира механична енергия, която се преобразува в електричество. Tурбината има специална функция, тя винаги се върти в една и съща посока, независимо от коя посока идва въздушният поток.

Как се получава това?

Това е осъществимо поради симетричната форма на лопатките на ротора. Когато въздухът ги удря по-голямата част от потока се отклонява в една посока и изтласква лопатката в обратна посока. Поради симетричната rим форма, същият ефект се случва, когато въздушният поток идва от другата посока. Така Walls винаги се върти в една посока, независимо от посоката на въздушния поток и гарантира непрекъснато въртене на турбината.

Turbine

Walls трябва да бъде стартирана първоначално, понеже въздушният поток сам по себе си не я кара да се върти. Турбината е тествана в няколко изследователски централи при реални условия.

Limpet, електроцентралата на остров Айли, е първата търговска централа в експлоатация между 2000 г. и 2018 г. Генерира 500 kW чрез две турбини.

Централата Mutriku в Бискайския залив на брега на Испания стартира през 2011 г. Има 16 турбини и снабдява с енергия 250 домакинства.

Може да харесате още...