pixel

Енерго-Про с мащабен проект за промяна отчитането на електромерите

В края на месец септември електроразпределителната компания стартира мащабен проект за промяна на начина на отчитане на електромерите.

Проектът е в резултат на задълбочени вътрешни анализи на ефективността на досегашния начин на отчет, както и проучване на възможностите за намаляване на загубите на електроенергия чрез внедряване на съвременни технологии, посочва дружеството.

Досега отчитането на електромерите се извършваше от фирма подизпълнител, но от края на месец септември отчетът ще правят обучени специалисти на ЕНЕРГО-ПРО. Освен че ще записват показанията на електромерите, технически квалифицираните служители на дружеството вече ще могат да вземат отношение по конкретен проблем, посочен от клиента, който е в техните компетенции.

Наред с реорганизацията на процеса по отчитане на електромерите, компанията въвежда и балансово мерене на електроенергията – проследяване на количествата електроенергия, които се доставят в даден трафопост и след това се разпределят към клиентите, които се захранват от него. Системата за балансово мерене предоставя възможност за локализиране на местата, където са налице загуби на електроенергия и съответно могат да се предприемат конкретни мерки.

За да се осъществи балансово мерене е необходимо клиентите, които се захранват от даден трафопост, да бъдат отчитани на една и съща дата с него. Именно това налага промяна в организацията на районите на отчет и оптимизация на маршрутите, по които се движат отчетниците.

Целта на проекта е да се подобри ефективността и качеството на отчета, което неминуемо рефлектира върху цялостното обслужване на клиентите. Проектът ще допринесе за подобряване на дейностите по обработване на данни и осъществяване на ефективен контрол както върху отчета, така и върху състоянието на електромера и електромерното табло. В допълнение липсата на посредник в тази дейност ще даде още една възможност на компанията за директен контакт с клиентите и по-ефективна комуникация.

Вследствие на промяната в процеса по отчитане на електроенергията, за част от клиентите на ЕНЕРГО-ПРО ще се промени датата на отчет. Неслучайно промяната се прави през този период от годината, тъй като традиционно периодът септември и началото на октомври се характеризира с най-ниска консумация на електроенергия и съответно ефектът от промяната на срока на отчет върху сметките на клиентите би бил най-малък. През този преходен месец е възможно отделни клиенти да имат по-дълъг или по-кратък от стандартния период на отчитане.

Изключително важно е клиентите да обърнат специално внимание на периода, който обхваща сметката им за електроенергия през месец октомври, която ще платят през ноември, отбелязва още дружеството.

Подробна информация за индивидуалната си дата на отчет, както и за целия процес по промяна на отчитането, клиентите могат да получат от интернет страницата на компанията, на телефон 0700 161 61, на [email protected], както и в центровете за обслужване на клиенти.

energyonline.bg

Може да харесате още...