Енергоизмервателни уреди Sonometer™ от Данфосс

Непрекъснато проследяване на работата на системата.

С енергоизмервателните уреди това става лесно.

Лесно измерване и дистанционно отчитане
Неограничените системни възможности на SONOMETER™ го превръщат в перфектен уред за интелигентно измерване: Предаването на данните по линия или чрез радиовръзка до стандартен модул M-BUS по EN 1434-3 осигурява управление на енергийните данни, което ще е в съответствие с изискванията и на бъдещето. Не са необходими промени или реконфигуриране за адаптиране към системи с различна конструкция.

Първокласна точност на измерване
Уникалната система със свободен лъч елиминира шумовите сигнали и грешките в измерването. Измерват се само сигналите, които действително преминават през измерващата тръба. SONOMETER™ е изключително точен и при дебити над максималната стойност на qs (номиналния поток). Може да измерва дебит до 2 пъти qs.

Дълготрайна надеждност неизискваща поддръжка
Конструкцията създаваща динамичен поток предотвратява каквото и да е отлагане на замърсяващи частици. Естественият “принцип на хидрокрилото” на рефлекторите създава висока скорост на потока – SONOMETER™ на практика сам се почиства!

Отличителни особености на енергоизмервателните уреди SONOMETER™:
– Няма износване благодарение на статичното измерване без движещи се части;
– 1-во одобрение в Европа за ултразвуков енергоизмервателен уред с динамичен диапазон qi/qp 1:250 в клас 2;
– Одобрение по EN 1434 (Директива MID) за клас 2;
– Смяна на измерващия елемент без разглобяване на датчици.
–  Електрозахранване: батерия, устройство за захранване от мрежа 230 V AC или 24 V AC;
– Дистанционно отчитане чрез M-Bus, L-Bus, RS 232, , RS 485, радио или оптичен интерфейс;
– Интегрирано радио (868 или 434 Hz), реални данни или общодостъпно измерване (OMS);
– Индивидуално дистанционно отчитане (автоматично отчитане на уреди) с автоматично активиращи се модули за разширение (Plug&Play);
– 2 комуникационни порта (напр. M-Bus + M-Bus);
– Подобрени характеристики на радиокомуникация;
– Подробни диагностични показания;
– MID сертификат за проверка.

SONOMETER™1100

SONOMETER™2100

√ Ние препоръчваме!

SONOMETER™1100 е компактен уред за измерване на енергия и се състои от следните части:
– Ултразвуков сензор за поток;
– Изчислително устройство с хардуер и софтуер интегрирани в едно за измерване на дебит


 

Вижте също...