Енергоспестяване чрез влагане на регулиращи и управляващи вентили на HERZ

Инсталирането на самостоятелно действащи (автоматични)  щранг регулиращи вентили и стайни температурни регулатори с постоянно действие, както в отоплителните, така и в климатичните системи, се изисква за постигане на резултатно енергостестяване. От съществено значение е да бъдат ограничени енергетичните параметри при  работа на една система по отношение на товар и време до необходимия минимум. Оттам идва и определящата роля на оразмеряването на регулиращите вентили, а също така и удачното зоново разделяне.

Тъй като предварителната настройка на регулиращите вентили за ограничаване на обемния поток (дебит) при се отнася винаги за максималния товар, то действителното работно състояние се регулира недостатъчно, което довежда до незначително енергоспестяване.

Само при инсталиране на самостоятелно действащи регулиращи вентили този дефицит се изравнява във всеки един момент автоматично и без чужда енергия, и се пропуска само необходимия дебит, който се базира от своя страна на едно съвременно регулиране на стайната температура.

Друго предимство на автоматичните регулиращи вентили е, че след монтажа им в една инсталация, отклоненията от проектните задания се отстраняват много елементарно и без усилие чрез възможността за преднастройка. По тази причина за всички HERZ регулатори на диференциално налягане и обемен дебит са предвидени (могат да бъдат и заводски монтирани) пробки с клапани за бързо измерване на диференциално налягане и обемния дебит.

Така от многообразието на предлаганите регулатори на HERZ за почти всяко конкретно техническо решение,  може да бъде избрана най-подходящата арматура.

Радиаторни отоплителни инсталации в многоетажни сгради

Автоматичен HERZ-щранг регулиращ вентил с интегриран зонален вентил, модел 4002-FIX-TS и HERZ-термозадвижка 7709.

Пример за приложение:
При двутръбни отоплителни инсталации  всички радиатори се оборудват с HERZ-термостатни вентили с предварителна настройка, модел TS-90-V, термостатна глава  9230. Във всяко жилище или зона с максимум 8 радиатора се инсталира един регулатор на диференциално налягане на HERZ  с постоянна предварителна настройка –  напр. 10 кРа. Вграденият зонален вентил в регулатора на диференциално налягане се отваря и затваря посредством сервозадвижка и програмируем стаен температурен регулатор, например HERZ 7791.

Тъй като всички регулатори на диференциално налягане и обемен дебит от сериите 4001, 4002 и 4006 на HERZ имат разтоварена горна част, тези автоматични вентили могат да се използват също като зонови вентили в щрангове на инсталации с централно топлоподаване, както и във вторични кръгове на инсталации, управляване по външна температура. В тези случаи се избира заводската настройка от 23 кРа. Работната силата на  термомотора от 100 Nm е във всеки случай ще е достатъчна. За управлението на такива клонове HERZ препоръчва регулатора 7793, който работи в комбинация с положен датчик за температура на флуида и датчик за външна температура.

HERZ-регулатор на диференциално налягане.

Регулатор на диференциално налягане на HERZ  с настройки между 5 и 30 КРа, респ. 25 и 60 КРа. Предварителната настройка става на външната пружина посредством ключ за настройка. Избраната от диаграмата стойност на настройка може лесно да се отчете на скалата. Както и до сега при регулаторите на диференциално налягане на HERZ,  се отличават с е екстремно тясна пропорционална лента на работа, което води до тяхната прецизност и бързина. Регулаторите на диференциално налягане на HERZ могат да се окомплектоват и  допълнително с HERZ-измервателни клапани, а външната резба за присъединяване предоставя възможности за избор на различни адаптори за монтаж, което го улеснява и пести време.

Климатични и широкоплощни лъчисти отоплителни системи.

Охлаждащите тавани, топловъздушните апарати, подовите и стенни отопления, както и конвекторите обикновено се оборудват за всеки агрегат или на разпределителния колектор с по един дебиторегулиращ и един управляващ вентил. Допълнително се предвиждат и динамични (диференциални) регулатори за всеки клон. Всичко това може да отпадне, като се използва комбинирания вентил на HERZ 4006. Той съдържа в себе си напълно самостоятелно действащ и автоматичен дебиторегулиращ вентил, но може и да изпълнява прецизно регулиране на стайна температура в комбинация с един пропорционален стаен регулатор и задвижка с постоянно действие.

Предлага се разбира се и автоматичен дебиторегулиращ вентил без управляващата част за регулиране на инсталации с дебити от 400 до 4000 кг/ч.

Телата и всички части, намиращи се в допир с флуида на тези вентили са изработени от устойчив на цинкоотделяне месинг.

За контакти и повече информация – www.herz-bg.com