pixel

Енергото ще ни съобщава поне три дни предварително за спиране на тока

Парламентът прие на второ четене текстове от промените в Закона за енергетиката, свързани с правата на потребителите.

Крайният снабдител ще информира клиента, заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, когато отчетената консумация на електрическа енергия или на природен газ за това шестмесечие е по-висока с над 50 на сто от отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година.

Потребителят може да поиска от оператора да се извърши метрологична експертиза на средството за търговско измерване. Експертизата ще се извършва от Българския институт по метрология.

Разходите са за сметка на оператора, в случай че експертизата докаже неизправност на средството за търговско измерване. Когато се докаже, че измервателният уред е изправен, разходите за експертизата са за сметка на клиента.

Когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено снабдяването на клиента с електрическа енергия или природен газ, крайният снабдител е длъжен да уведоми потребителя не по-късно от три дни преди датата на преустановяване на снабдяването.

Приетите текстове са по предложение на депутати от “БСП лява България” и са подкрепени от водещата парламентарна комисия по енергетика.

Жельо Бойчев апелира да бъдат приети и другите им предложения, свързани с правата на потребителите, а именно да се премахне таксата за повторно включване на тока, както и да се даде възможност на потребителя да изрази претенция към качеството на услугата и да бъде обезщетен за претърпените вреди. От левицата искаха още да не може да бъде спряно снабдяването, при оспорване на сметката за електрическа енергия или природен газ, до приключване на проверката. Тези предложения обаче не бяха подкрепени и при прегласуването.

dariknews.bg

Може да харесате още...