pixel

ЕП реши за рециклирането на е-отпадъци и стари PV модули

Все по-разрастващата се тема за събиране и рециклиране на отпадъците сега обръща нужното внимание и към употребените фотоволтаични модули.

Това се случи с одобреното от Европейския парламент (ЕП) предложение до Европейската комисия за увеличение на целите за събиране и рециклиране на излезлите от употреба електронни и електрически отпадъци, като за пръв път се въвежда и отделна цел за повторна употреба на този вид боклуци.

ЕП реши да завиши изискванията към електронните отпадъци с Директива за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Съгласно измененията, употребените фотоволтаични модули трябва да бъдат събирани и рециклирани.

Казано с други думи, към проблема за електронните отпадъци се включват и слънчевите панели. Те също трябва да се оползотворят в края на живота си, а не просто да бъдат запратени в депото за отпадъци.

Промяната дойде, след като парламентът установи, че обратното приемане и рециклиране на PV панели от страна на производителите не показва задоволителни резултати.

Вече 85% от всички фотоволтаични модули ще трябва да бъдат събирани след крайна употреба и 80% ще трябва да бъдат рециклирани. Новият регламент ще изисква от всички държави членки на ЕС да въведат регулацията в националното си законодателство и това трябва да стане в рамките на 18 месеца, в средата на 2013 г.

Заложената цел от 5% повторна употреба на рециклираните електронни отпадъци е нова и се разглежда като част от изискванията за рециклиране.
Депутатите стигат до заключение, че в списъка за рециклиране на електронни отпадъци трябва да бъдат включени и фотоволтаичните модули, използвани при соларните панели, тъй като се демонтират от професионалисти и защото отрасълът си е поставил цели за рециклирането им.
Производителите на електронно оборудване ще финансират преработката им след излизане от употреба. За тази цел се препоръчват дейности върху прилагането на екодизайн. Важна е и съобразителността за създаване на продукти, които по-лесно да се ремонтират или рециклират.

Огромни количества отпадъци от електронно оборудване, за което невярно се гарантира, че може да бъде използвано повторно, незаконно се изнасят в развиващите се страни. А там често се третират при необезопасени условия, в това число и от деца, смятат евродепутатите.

В подкрепа на предложенията на Комисията за по-строги инспекции на товарите ЕП посочва в допълнение, че износителите носят отговорност да докажат, че товарът може да бъде използван повторно.

Окончателната квота за събиране на фотоволтаични модули все още не е ясна, тъй като обемът на остарелите модули се очаква да бъде много нисък през следващите няколко години. Към това трябва да се добави и фактът, че животът на модулите обикновено е между 20 и 30 години. В близките години обемът на е-отпадъците от соларни модули ще е малък дори в страни като Германия, където слънчевите панели по покривите на къщите са най-отдавнашни.

До 2016 г. повечето държави ще трябва да събират по 45 тона електронни отпадъци на всеки 100 тона предложени за продажба в рамките на предишните три години стоки. През 2019 г. процентът трябва да се увеличи на 65%, като може да бъде използвана и съпоставимата цел за събиране на 85% от генерираните електронни отпадъци. Десетте страни, които трябва да подобрят съоръженията си за рециклиране, ще имат междинна цел от 40%, като трябва да достигнат финалните цели до 2021 г., информира сайтът на Европейския парламент.

Все пак обаче е добре отсега нормативната уредба да предвиди дейностите по събиране и рециклиране на PV модулите, докато този бизнес е все още сравнително нов. А не когато вече ще е късно и отпадъците от соларни панели ще са много по-големи и трудно ще се намери решение за отстранените фотоволтаични модули.

Количествата електронни отпадъци, изхвърляни както в цeлия свят, така и у нас, расте с космическа скорост – между 20 и 50 милиона тона, генерирани всяка година.

Електронните отпадъци са най-бързо растящият компонент на битовите отпадъци, защото хората обновяват своите мобилни телефони, компютри, телевизори, аудио и видео системи и принтери по-често отвсякога.

В това число и сегашните инсталации повсеместно ще се отървават от старите панели.

В Европа електронните отпадъци нарастват от 3 до 5 процента годишно, почти три пъти по-бързо от общото количество отпадъци.

energyonline.bg

Може да харесате още...