pixel

ЕС налага окончателни мита върху китайските соларни панели

Съветът на Европа подкрепи предложенията на Комисията за налагане на окончателни антидъмпингови и антисубсидийни мита върху вноса на соларни панели от Китай. Успоредно с това Комисията потвърди решението си за приемането на мерките с китайските износители на слънчеви панели, прилагани от началото на август.

Съветът потвърди равнището на митото за китайските износители на слънчеви панели, които са оказали съдействие на разследването. Митата остават непроменени при средно ниво от 47,7% и ще се прилагат в продължение на две години, считано от 6 декември 2013 година.

Налагането на окончателните мерки трябва да се разглежда в контекста на приятелското решение, постигнато с Китай, което доведе до въвеждането на мерки за защита на европейския пазар. Това задължение ще се прилага като част от антидъмпинговите процедури. Окончателните антидъмпингови и антисубсидийни ставки ще се прилагат само за тези стоки от износа от Китай, които не отговарят на условията, посочени в гаранцията. Китайските износители, които участват в договореността, са освободени от заплащане на антидъмпингови и антисубсидийни мита.

Решенията за антидъмпинговите мерки дойдоха след 15-месечно разследване по антидъмпингово дело и 13 месеца разследване по проблема със субсидиите, стартирали през септември 2012 г. и ноември 2012. По време на тези разследванияКомисията установи, че китайските компании са продавали слънчеви панели в Европа при стойности, далеч под техните нормални пазарни цени, и са получавали незаконни субсидии, причинявайки значителни щети на производителите на слънчеви панели в ЕС.

greentech.bg

Може да харесате още...