pixel

ЕС в подкрепа на единния телекомуникационен пазар

На 14 октомври се състоя официалната церемония по откриване на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) в Рига. На събитието присъства и делегация, водена от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) д-р Веселин Божков.

Участие взеха президентът на Латвия – Андрис Берзинш, латвийският премиер – Валдис Домбровскис, заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровия дневен ред – Нели Крус, председателят на BEREC за 2011 г. – Крис Фонтейн, както и представители на всички европейски регулатори в областта електронните съобщения.

Подкрепата за развитието на единния телекомуникационен пазар в Общността и гарантиране последователното прилагане на регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщения във всички държави-членки, е основната роля на BEREC. Неговата дейност се подпомага административно и експертно от новооткритата Служба, в която ще работят 28 души от всички страни-членки.

Българският регулатор участва активно в работата на BEREC, както на експертно ниво, в рамките на работни групи, така и на ниво ръководители в пленарните заседания. КРС и националните регулаторни органи на останалите държави-членки на ЕС използват тази платформа за обмен на информация и най-добри практики по регулаторни въпроси в сферата на електронните съобщения, и за обсъждане предизвикателствата, пред които телекомуникационния сектор е изправен, като ревизираната регулаторна рамка, мрежите от следващо поколение, конвергенцията на мрежи и услуги, координиране на мерките и адекватен мониторинг, международен роуминг, регулаторно счетоводство и др.

Може да харесате още...