pixel

ЕС взима драстични мерки за транспорта

ЕС взима драстични мерки за транспорта

Европейската комисия прие днес цялостна стратегия „Транспорт 2050“ за конкурентоспособна транспортна система, която ще повиши мобилността, ще отстрани основните пречки в ключови области и ще допринесе за растежа и заетостта.

Същевременно с предложенията зависимостта на Европа от вноса на петрол ще намалее драстично, а емисиите на парникови газове от транспорта ще спаднат с 60% до 2050 година, съобщи Комисията. За постигане на този резултат се налага да се извършат промени в настоящата транспортна система на Европа.

Сред ключовите цели, залегнали в стратегията “Транспорт 2050″ са:

– в градовете повече да не се движат автомобили, задвижвани с конвенционални горива;
– в авиацията да се използват 40% устойчиви горива с ниски въглеродни емисии. Емисиите от корабоплаването да намалеят с поне 40%;
– 50% от превоза на пътници и товари на средни междуградски разстояния да се извършва от железопътен и воден транспорт, вместо от автомобилен;
–  всичко това ще допринесе емисиите от транспорта да намалеят с 60% до средата на века.

„Можем да прекъснем зависимостта на транспортната система от петрола, без да се жертва ефективността и без да се застрашава мобилността“, каза заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за транспорта.

Коренна промяна ще настъпи в градския транспорт и тя ще е в посока към по-чисти автомобили и по-чисти горива. До 2030 г. автомобилите, задвижвани с конвенционални горива, трябва да намалеят с 50%, а до 2050 г. следва постепенно да бъдат изтеглени от употреба в градовете.

До 2030 г. следва да бъде изградена практически свободна от въглероден диоксид градска логистика в големите градове. До 2050 г. броят на жертвите в автомобилния транспорт следва да бъде сведен до нула.

greentech.bg

Може да харесате още...