pixel

ЕС: Забавянето на плащанията за фирмите трябва да се прекрати на 16 март

BGN

В срок до 16-ти март 2013 държавите членки на ЕС трябва да интегрират в националните си законодателства преработената директива относно забавените плащания. Това обявиха от пресслужбата на Европейската комисия (ЕК).

Директивата задължава държавните органи да извършат плащането за получени стоки и услуги в срок от 30 календарни дни или при извънредни обстоятелства — в срок от 60 дни. Дружествата следва да извършат плащане по получените от тях фактури в срок от 60 календарни дни, освен ако изрично е договорено друго и при условие че то не представлява явна злоупотреба по отношение на кредитора.

Мерките предвиждат също предприятията да имат право да изискват лихва за забава на плащане и да могат автоматично да получат минимална фиксирана сума от 40 евро като обезщетение за разходите по събиране на плащане.

Новите мерки не са задължителни за предприятията, отбелязват от ЕК. При определени обстоятелства дадено предприятие може да пожелае да удължи платежния срок с няколко дни или седмици, за да запази добрите търговски отношения със свой клиент.

Мерките обаче са задължителни за държавните органи, посочва Еврокомисията.

Десетки малки и средни предприятия (МСП) изпадат в несъстоятелност поради неизвършени плащания по техни фактури. Това води до закриване на работни места и нереализиране на бизнес възможности, коментират от ЕК.

economy.bg

Може да харесате още...