pixel

ЕСО отчете 8,89% ръст на потреблението на електроенергия

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) отчете ръст в потреблението на електроенергия от началото на годината до 29 януари с 8,89 на сто на годишна база.  Според данните на оператора потреблението на електрическа енергия до 29 януари е 4 301 400 MWh, при 1 117 925 MWh до 8-ми януари, към която дата беше публикувана последната справка за енергийния баланс. Това означава, че в последните 21 дни, през някои от които бяха отчетни върхови товари на мрежата, консумацията на електрическа енергия е надхвърлила 3,1 млн. MWh.

Очаквано, износът на електрическа енергия бележи огромен спад – със 76,23%, което се дължи на ограничението за експорт на електроенергия, произведена в страната. То беше наложено от 1 часа на 13 януари и все още е в сила. В резултат на това износът към 29 януари е 115 729 MWh, при 113 026 MWh към 8-ми януари.

За брутното производство на електроенергия ЕСО отчита спад от 0,45 на сто на годишна база (до 4 417 129). То обаче се дължи на спада на производството при ВЕИ централите в разпределителната мрежа и на задълбочаването на спада при водноелектрическите централи. При последните намаляването на генерацията за периода 1-29 януари е със 17,05 на сто годишно (до 312 164 MWh). До 8-ми януари производството на ВЕЦ беше 82 852 MWh, или 229 312 MWh за последните 21 дни.

Въпреки върховите товари на мрежата и спрения износ, ръстът, отчетен за производството на базовите централи изглежда скромен – 1,37 на сто. От началото на годината до 29 януари те са произвели 3 884 125. Към 8 януари тяхната генерация възлизаше на  1 084 817 MWh, или за последните 21 дни производството им се равнява на 2 799 308 MWh.
ВЕИ в преносната мрежа са произвели до 29 януари с 0,2% повече на годишна база, или 101 589 MWh, а тези в разпределителните мрежи – с 6,74% по-малко, или 119 251 MWh.

publics.bg

Може да харесате още...