pixel

Етикетът за най-висока енергийна ефективност – в тъмнозелено

Правителството одобри Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Наредбата въвежда в българското законодателство изискванията на европейската директива относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, и посочва реда, по който тази информация ще бъде предоставяна на потребителите. Регламентират се и задълженията на лицата, които пускат на пазара продукти, свързани с потреблението на енергия, и на търговците за осигуряване и за поставяне на етикети на тези продукти.

В наредбата се посочват и изискванията за предоставяне на информация при дистанционни продажби. Предвидено е при предлагане за продажба, наемане или покупка на изплащане чрез пощенски запис, каталог или по друг начин, изключващ излагане на уреда пред потребителя, търговците да предоставят на купувача необходимата информация от етикета и информационния лист на продуктите преди извършването на покупката или сключването на договора.

Съгласно наредбата, в обозначението на етикета се запазва като основна класификация от „А” до “G”, но ще могат да се добавят три допълнителни класа, ако технологичният напредък го налага. Тези допълнителни класове ще бъдат „А+”, „А++” и „А+++” за класа с най-висока ефективност. По принцип, общият брой на класовете ще бъде ограничен до седем. Цветовата схема също се запазва, като включва не повече от седем различни класа от тъмнозелено до червено. Цветовият код само за класа с най-висока ефективност е винаги тъмнозелено. Ако има повече от седем класа, може да се дублира само червеният цвят.

Наредбата влиза в сила от 21 юли т. г. От тази дата се отменя Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси.
Контролът по изпълнението на наредбата ще се осъществява от Комисията за защита на потребителите.

КРОСС

Може да харесате още...