pixel

EVN променя сроковете за плащане на фактурите за ток

EVN ще промени еднократно сроковете за плащане на фактурите за ток. Промяната е еднократна и се прави във връзка с либерализацията на пазара.
Преминаването към новия график ще се състои през периода с най-ниска консумация май – юни 2016 г.

Графикът за отчитане не се променя и всяка от фактурите ще бъде на база реален отчетен период, не по-дълъг от 31 дни- заявяват от дружеството и допълват, че по време на преходния период няма да се начисляват лихви за забавено плащане за издадените фактури през май и юни.

Процесът на изключване поради просрочие също ще бъде организиран по начин, който да не доведе до неудобства за клиентите по време на промяната. В резултатна промяната част от клиентите ще имат за плащане две фактури през месец май 2016 г., а другите през юни 2016 г.

Новите срокове на плащане ще са посочени във всяка една фактура и касов бон. Те ще бъдат в 4 периода в месеца съобразно календарните седмици за отчитане. С това заплащането на енергията ще става в по-кратък срок след нейното отчитане, вместо месец по-късно както е в момента.

Според мениджърите на EVN промяната ще улесни процесите по смяна на доставчик, обмена на данни и движението на паричните потоци между всички участници на свободния пазар.

dir.bg

Може да харесате още...