Евро-дебатът в енергетиката изправя ВЕИ срещу ядрената енергия и фракинга

Вижте също...