pixel

Европа постигна съгласие по сделката за Ф-газовете

pexels

Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение, което включва конкретни забрани за употребата на HFC и HFO и пълно преустановяване на употребата на Ф-газове до 2050 г.

На 5 октомври 2023 г., по време на четвъртите и последни т.нар. тристранни преговори, преговарящите от Парламента и Съвета на ЕС успяха да постигнат съгласие по компромисно предложение за изменение на Регламента за Ф-газовете.

Някои основни моменти от изменения регламент са:
– ускорено постепенно намаляване до нула на общото количество налични флуорсъдържащи парникови газове през 2050 г.,
– забрана за пускане на пазара на моноблок термопомпи и климатици (до 12 кВт), съдържащи Ф-газове с потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) по-висок от 150 от 2027 г. и пълна забрана на Ф-газовете за тези продукти от 2032 г.,
– забрана за пускане на пазара на комбинирани термопомпи въздух-вода и климатици (до 12 кВт), съдържащи Ф-газове с потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) над 150 от 2027 г., на комбинирани термопомпи въздух-въздух от 2029 г. и пълна забрана на Ф-газовете за тези продукти от 2035 г.,
– забрана за пускане на пазара на стационарно хладилно оборудване (с изключение на чилъри), съдържащо Ф-газове с ПГЗ над 150 от 2030 г.,
– забрана за обслужване и поддръжка на стационарно хладилно оборудване, използващо Ф-газове с ПГЗ над 750 от 2032 г., с изключение на рециклирани и преработени хладилни агенти.

Забележка: Горните цифри и данни са взети от временното споразумение. То трябва да бъде официално прието от Съвета и Парламента, преди измененият Регламент за Ф-газовете да влезе в сила след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.

Федералната гилдия на галваниците, гравьорите и металопреработвателите (BIV), Федералният колеж по хладилна и климатична техника и Асоциацията на германските специализирани предприятия за хладилна и климатична техника (BDKF) многократно се обръщаха към отговорните за вземането на политически решения лица на национално и европейско ниво с изявления по време на целия процес на изменение на Регламента за Ф-газовете. Те представляваха както интересите на специалистите по хладилни инсталации, така и тези на операторите, и се застъпваха за баланс между опазването на околната среда, практичността, достъпността и техническата осъществимост.

Карл-Хайнц Тилман, президент на VDKF: „След като споразумението вече е на масата, операторите и специалистите по хладилни инсталации могат и трябва да планират бъдеще, в което почти няма флуорирани хладилни агенти. Въпреки че в момента все още има някои въпросителни относно текста на изменението, ние приветстваме факта, че органите на ЕС най-накрая постигнаха споразумение след трудни преговори. Въпреки това ние сме много критични към бързото намаляване на наличните количества хладилни агенти. Това ще доведе до затруднения, особено при обслужването и поддръжката на съществуващите системи, а вероятно и до увеличаване на незаконната търговия с хладилни агенти„.

Маркус Фройнд, главен учител на LIK ( Регионална асоциация за хладилна и климатична техника Хесен-Тюринген/Баден-Вюртемберг – спонсор на Федералния колеж): „Федералният колеж е най-голямото учебно заведение в областта на хладилната и климатичната техника. Ето защо ние знаем от първа ръка, че все още има голяма нужда от обучение за работа с естествени хладилни агенти, както сред операторите, така и в търговията с хладилни инсталации. Тези хладилни агенти са или запалими, или токсични, или трябва да се овладеят много високи налягания в системата. Затова проведохме кампания за повече време, за да осигурим достатъчно обучение за всички заинтересовани страни. За съжаление, това време не ни беше предоставено, въпреки че капацитетът за обучение е ограничен и не може да бъде разширяван произволно.“

Хериберт Баумайстер, майстор от Федералната гилдия: „Изменението на Регламента за Ф-газа ще постави големи предизвикателства пред всички в бранша. Особено сме обезпокоени от забраната за сервизно обслужване и поддръжка на хладилни системи с Ф-газове с ПГП над 750 от 2032 г. Това засяга хиляди и хиляди системи, които няма да са достигнали края на експлоатационния си живот до 2032 г. Преждевременното им извеждане от експлоатация противоречи на всяка идея за устойчивост и представлява голяма финансова тежест за техните оператори.“

Снимка: pexels

Може да харесате още...