pixel

Европа приветства австрийския „Закон за зеления ток 2012“

Европейската комисия одобри австрийската схема за подкрепа на производството на енергия от възобновяеми източници, тъй като е в съответствие с правилата за държавна помощ на ЕС.

Програмата създава стимули за увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници, като в същото време има гаранции за ограничаване на негативните въздействия върху конкуренцията. Схемата цели да помогне на Австрия до 2020 г. да достигне задължителната национална норма за възобновяема енергия, съгласно законодателството на ЕС.

„Закон за зеления ток 2012“ цели да подкрепи производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Тази подкрепа ще бъде предоставяна с оперативна помощ под формата на субсидирани преференциални тарифи за изкупуване на екологична електроенергия, както и инвестиционни субсидии. Някои видове зелени бонуси ще може да бъдат предоставяни върху стандартните преференциални цени, например когато чрез възобновяеми източници се генерират едновременно електричество и топлина чрез високоефективни системи за когенерация. Целта на Комисията е да се гарантира, че помощта няма да доведе до свръхкомпенсиране на допълнителните разходи, свързани с използването на възобновяеми енергийни източници.

Схемата ще се финансира чрез два вида парафискални такси. Сегашната структура на финансиране, за разлика от предишната по схемата от 2008 г., не съдържа механизъм за освобождаване на енергоемките предприятия. Допълнителните разходи за производство на зелена електроенергия се поделят между всички играчи. Поради това Комисията стигна до заключението, че механизмът за финансиране не включва селективно преимущество за т. нар. енергийно интензивни потребители. Помощите, свързани с освобождаване на енергоемките потребители, бяха предвидени в мярката за 2008 г., но се оказаха били несъвместими с правилата на вътрешния пазар на ЕС.

greentech.bg

Може да харесате още...