pixel

Европа за 25 години е намалила с 15% мощностите от ТЕЦ на въглища

Доклад на британската анализаторска компания Economist Intelligence Unit показва, че производството на електроенергия от въглища в страните от Европа постепенно намалява. Така например за две години – от 2013 до 2015 година, производството на въглища е намаляло с 10%.

Сега в повечето страни от Европа около една трета от електроенергията се дължи на производството от въглища, като в пет държави делът надвишава 40%. Половината от цялата енергия, произведена от въглища в ЕС се пада на Германия и Полша.

В световен мащаб, консумацията на енергия от въглища за Европейския съюз през 2015 се изчислява на 7 %, в сравнение с 36% през 1965 година.

„Дългосрочната цел, стояща пред ЕС – през 2050 г. емисиите да бъдат съкратени с 80-95% от нивото от 1990 г., ще бъде трудно постижима, ако не се ускори намаляването на дела на въглищата в производството на електроенергия в близко и по-далечно бъдеще“, се казва в доклада на Economist Intelligence Unit, цитиран от hightech.

Най-голям напредък засега е регистриран във Великобритания, която регулярно затваря въглищни ТЕЦ и преминава на природен газ или на производство на енергия от вятър. Сега енергетиката на страната зависи само 9% от производството на въглища, като от 17 работещи ТЕЦ на въглища през 2012 г. , през 2016 г. са останали 8, от които ще бъдат затворени 4 през 2017 година.

3e-news.net

Може да харесате още...