pixel

Европейската банка за възстановяване и развитие разширява програмата си за енергийна ефективност в жилищния сектор в България

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) продължава своята кредитна линия за енергийна ефективност в жилищния сектор в България с 20 млн. евро и допълнителни 4,4 млн. евро безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя от Международен фонд „Козлодуй“.
Партньор на инициативата е Министерството на енергетиката.

Програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома (REECL) предвижда безвъзмездна финансова помощ за домакинствата за инвестиции в енергийна ефективност. Помощта е в размер на 10% до 20% от главницата на отпуснатия кредит и зависи от сложността на изпълнения проект.

Продължението на Програма REECL, активна в България от 2005 година, се реализира след успешното приключване на първите два периода на програмата и в отговор на активния потребителски интерес. Към днешна дата са отпуснати кредити на стойност 83 милиона евро на над 52 хиляди български домакинства. Безвъзмездната помощ, отпусната към момента е в размер на 20,2 млн. евро.

В резултат на направените подобрения в енергийната ефективност на жилищата в рамките на програмата се спестяват повече от 236,856 МВтч. енергия годишно, а въглеродните емисии, свързани с жилищното потребление на енергия, са намалели със 247.442 тона на годишна база. Това е еквивалентът на годишното потребление на енергия от 27,320 домакинства в България и на въглеродните емисии, преработвани годишно от 41,240 дървета.

Очакванията са благодарение на продължението на Програма REECL да бъде подобрена енергийната ефективност в домовете на около 4 000 български домакинства през следващите три години.

„Изпълнението на тези проекти ще улесни постигането на общоевропейските цели за устойчиво развитие. Намаляването на използваната енергия и на въглеродните емисии ще направят българските домакинства екологично отговорни потребители на енергия.“, каза г-н Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, при официалния старт на разширението на Програма REECL.

„Изключително важно е да се подобри енергийната ефективност и да се намали потреблението на енергия“, каза Лариса Манастърли, директор, ЕБВР, България. „Въз основа на успешните резултати към днешна дата на Програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома, вярваме, че много български домакинства ще приветстват възможността за въвеждане на нови енергоспестяващи технологии и системи в домовете си. С помощта на тези инвестиции те ще намалят потреблението на енергия, ще направят домовете си по-комфортни за живеене и ще реализират спестявания чрез намаляване на сметките за енергия.“

Продължението на Програма REECL разширява обхвата на дейностите финансирани до момента, като освен инсталиране на енергоспестяваща дограма, изолации на стени, подове и покриви, газови котли, ефективни печки и котли на биомаса, слънчеви нагреватели за вода и термопомпени климатични системи, средства ще се отпускат и за модерни технологии като фотоволтаични системи, рекуперативни вентилационни системи, абонатни станции и сградни инсталации, газификационни системи и енергоефективни асансьори.

След успешна реализация на конкретното подобрение в жилището, всяко физическо лице, сдружение на собственици на апартаменти или дружество, предоставящо услуги в жилищния сектор, което ползва кредит по програмата, има право да получи безвъзмездна помощ от 10% до 20% от стойността на инвестицията в енергоефективни мерки.

„Това е третата поред Програма за кредитиране на енергийна ефективност за дома (REECL), която ОББ реализира в партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Досегашният й успех – голямо търсене, висока усвояемост и в крайна сметка постигане на крайния ефект за българските домакинства – спестени значителни по размер енергийни разходи, ме кара да апелирам към нашите партньори от ЕБВР значително да увеличат сумата по Програмата. Убеден съм, че по този начин позитивният ефект за българските домакинства ще се увеличи няколкократно и от гледна точка на времето.”, заяви Стилиян Вътев, Главен изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Обединена българска банка.

„Като партньор на ЕБВР по Програма REECL поемаме сериозния ангажимент да постигнем очакваните резултати, наложени от успешното й прилагане в България вече повече от 10 години.“, заяви г-н Емил Ангелов, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Банка Пиреос България. „Вярваме, че тепърва много български домакинства ще осъзнават нуждата от енерго-ефективни подобрения у дома и финансовата полза от тях и се надяваме, че кредитните линии, които сме разработили по програмата на ЕБВР, ще удовлетворят нашите настоящи и бъдещи клиенти.”

Донори на Международен фонд „Козлодуй“ са Европейският съюз, Австрия, Бeлгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария и Великобритания. Европейският съюз е основният донор на фонда.
Пълната информация за Програмата за енергийна ефективност в дома REECL може да намерите на www.reecl.org.

Може да харесате още...