pixel

Европейската енергийна борса (ЕЕХ) завърши 2010 г. с рекорден резултат

Европейската енергийна борса (ЕЕХ) завърши 2010 г. с рекорден резултат

Нетните продажби на борсата са се покачили от 34.6 млн. евро за 2009 година до 43.2 млн. евро за 2010 година. .Резултата преди данъците възлиза на 15.9 млн. евро, което е покачване с 21% в сравнение с предходната година. Собствения капитал се покачи на 103.8 млн. евро, в сравнение с предишната година от 93.4 млн. евро. „С този резултат се приближаваме към нашата цел, а именно да станем водеща европейска енергийна борса през следващите 5 години“, заяви Айрис Вайдингер, CIO на EEX.

За увеличаването на нетните продажби, най-голяма роля има пазара на електроенергия в Европа –увеличение с почти 6 млн. евро от 27.3 млн евро до 33.3 млн. евро.

За този успех голям принос има и продукта Within-Day, свързан с газовия пазар, които увеличи търговията на ЕЕХ и допринесе съществено за успеха. Като цяло на спотовия и дериватния пазар на ЕЕХ са продадени 41.1 млн. тона въглероден двуокис. Освен това ЕЕХ генерира и печалби на вторичния пазар и засили позициите си като платформа за тъговия с парникови емисии.

„По този начин ЕЕХ изгради добра база за постигане на целта си за спечелване на договора за търговете на въглеродни емисии през 2013 г. през своята платформа.”, заяви Кристоф Мура COO на ЕЕХ.  В близоко бъдеще ЕЕХ планира да отвори офис в Лондон и ще увеличи персонала си в Лайпциг.

publics.bg

Може да харесате още...