pixel

Европейската комисия предлага нова директива за енергийна ефективност

Европейската комисия предлага нова директива за енергийна ефективност

Днес в представителството на Европейската комисия в България беше представен проектът за нова директива за енергийната ефективност. Основните параметри на документа бяха представени от д-р Гергана Миладинова от Генерална дирекция „Енергетика” към Комисията. В 13.30 часа се очаква комисарят по енергийните въпроси Гюнтер Йотингер да представи официално новата директива. На представянето в София присъства и изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) инж. Кольо Колев, който представи напредъка в изпълнението на Националния план за действие по енергийна ефективност до момента.

Основните причини за необходимостта от нова директива за енергийната ефективност се крият в нарастващата енергийна зависимост на ЕС от внос на петрол и природен газ, както и от факта, че около 79% от парниковите емисии на страните-членки се генерират от енергийния сектор. Също така се очаква, че индикативната цел за постигане на 20% по-ниско енергийно потребление на ниво ЕС спрямо базовия сценарий за 2020 г. няма да бъде постигната. Най-вероятно при прилагането на съществуващите политики, към 2020 г. енергийното потребление на ЕС ще е 1678 млн. тне, вместо предвидените в целите 20/20/20 1474 млн. тне. Новата директива ще адресира именно този проблем, обясни д-р Миладинова, като ще замести съществуващата директива за енергийните услуги (2006/32/ЕС) и директивата за когенерацията (2004/8/ЕС).

Проектът за нова директива предвижда да се запази незадължителният характер на мерките за енергийни спестявания, като през средата на 2014 г. ще бъде направен анализ дали мерките, предвидени от страните-членки, ще доведат до изпълнението на целите 20/20/20 по отношение на енергийната ефективност. Ако тогава се прецени, че мерките са недостатъчни, индикативните цели може да се превърнат в задължителни след постигане на необходимия консенсус.

Може да харесате още...