pixel

Европейската комисия публикува пътна карта за ресурсно-ефективна Европа

Миналия месец, на 20 септември, Европейската комисия публикува „Пътна карта за ресурсно-ефективна Европа“. Ресурсната ефективност е една от седемте водещи инициативи на Стратегията на Европейската комисия „Европа 2020”. Пътната карта ще бъде един от основните стратегически документи, които ще трябва да се вземат предвид при програмирането и подготовката на документите за усвояване на фондовете от ЕС за периода 2014-2020 г.

Документът съдържа предложенията на ЕК за бъдещи рамки и изисквания, с които да се подобрява ресурсната ефективност на ниво ЕС, както и за отделните държави-членки. Пълният текст на Пътната карта на български език е достъпен от сайта на Министерството на околната среда и водите.

Може да харесате още...