pixel

Европейският съвет ще обсъди бъдещата енергийна стратегия на Общността

europe

На редовното си заседание днес Министерският съвет одобри българската позиция за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 4 февруари в Брюксел.

Две теми ще доминират на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз – енергетика и иновации.

Очаква се Европейският съвет да даде политически насоки за формирането на нова енергийна стратегия на ЕС за периода до 2020 г. Ще бъде обсъдено по какъв начин може да се подкрепи преминаването към ефективна нисковъглеродна икономика и по-голяма сигурност на доставките. Ще бъдат определени насоки за подобряване функционирането на европейския енергиен пазар, по-специално по отношение на липсващи ключови връзки, за насърчаване на иновативни решения за устойчива енергетика, както и за осигуряване на ефективна координация и последователност на външните действия на Съюза в областта на енергетиката.

Дискусиите по отношение на иновациите ще бъдат съсредоточени върху начините за стимулиране на потенциала на Европа за посрещане на най-критичните обществени предизвикателства, пред които е изправена Общността. От Европейския съвет се очаква да определи насоки за доизграждане на европейското научноизследователско пространство, подобряване на рамковите условия за иновации, улесняване на достъпа до финансиране и опростяване и рационализиране на програмите на ЕС.

greentech.bg

Може да харесате още...