pixel

Евростат: Цените на електроенергията за бита са най-ниски в България и най-високи в Дания

Цените на електроенергията за битовите потребители през първото полугодие на 2016 г. са най-високите в ЕС в Дания (EUR 0,309 за киловатчас), Германия (EUR 0,297 за киловатчас) и Белгия (EUR 0,254 за киловатчас).

Най-ниските цени на електроенергията в ЕС за домакинствата са констатирани в България (EUR 0,096 за киловатчас), следвана от Унгария (EUR 0,111 за киловатчас) и Естония (EUR 0,121 за киловатчас). Цената на електроенергията за домакинствата в Дания е повече от 3 пъти по-висока от цената в България. Това става ясно от публикуваните в края на миналата седмица данни на Евростат.

В 28-те страни членки на Европейския съюз средната цена, сравнима с данни от 2014 г., е 0,206 евро за киловатчас. Цените на електроенергията за домакинствата се увеличават през 2008 г., но остават стабилни и дори намаляват през 2009 г., отново има леко покачване през 2010 г., но намаляват леко отново през 2016. Припомняме, че Евростат отчита в цените както ДДС, така и акциз, данъци, такси.

При съотношението на данъците и таксите в общата цена на електроенергията на дребно за битовите потребители, относителният размер на данък добавена стойност е най-ниската в Обединеното кралство (4,7%) и Малта (4,8%), където по-ниска ставка на ДДС се прилага към основната цена и върху сметката на битовите потребители няма други данъци. Най-високите данъци се начисляват в Дания, където близо 70% от крайната цена е именно от данъци и такси.

От данните става ясно също така, че между първата половина на 2015 г. и първата половина на 2016 г. цените на електроенергията за домакинствата е намалял в 16 от държавите членки на ЕС.

Най-голямото увеличение на цените между държавите членки на ЕС се наблюдава между първото полугодие на 2015 г. и първото полугодие на 2016 в Белгия (20%), докато цените спадат съществено в Кипър (-22%) и Холандия (-18%) ,

Мрежовите разходи са сравнително ниски в Малта, Гърция и Обединеното кралство.

Цените на електроенергията за промишлени потребители

За промишлени потребители , цените на електроенергията през първото полугодие на 2016 са най-високите в Италия и в Германия от всички 28 страни членки на ЕС. В сравнение с данни от 2014 г. средната цена за промишлени потребители беше 0,117 евро за киловатчас.

Цените на електроенергията за промишлените потребители се увеличиха през 2008 г. и през първото полугодие на 2009 г., но намаляват през второто полугодие на 2009 г. Тенденция на спад се наблюдава от втората половина на 2014 г. Най-високите данъци се начисляват в Германия, където 48% от цената се състои от невъзстановими данъци и такси.

Между първата половина на 2015 г. и първата половина на 2016 г., цените на електроенергията за промишлените потребители е намаляла в 24 от 28-те държави членки на ЕС.

Най-големите увеличения на цените между държавите-членки на ЕС, между първото полугодие на 2015 г. и първото полугодие на 2016 са били наблюдавани в България (+ 44%) и в Дания (+ 5%), докато цените са намалели с повече от 10% в Кипър, Малта и Гърция.

3e-news.net

Може да харесате още...