pixel

Фабриката на Данфосс в България има 10 годишен юбилей

25 октомври беше особено важен ден за фабриката на Данфос в България. Служителите й и специално поканените гости отпразнуваха както 10 годишния юбилей, така и откриването на нови производствени площи. Всъщност, сега те имат една съвсем нова фабрика, която бе официално открита от ръководителите на направлението „Отоплителна техника” на Данфосс. На събитието присъства г-н Йорген Клаусен – Председател на Борда на директорите на Danfoss A/S, а неговата съпруга г-жа Анете Клаусен преряза лентата.

На тържеството присъстваха също клиенти, представители на Датското посолство в България, на Министерството на Икономиката, енергетиката и туризма, на Агенцията за енергийна ефективност и на ДКЕВР, както и представители на други датски фирми в България.

Новите производствени помещения са разположени на площ от 2400 кв.м. Броят на работниците и служителите на Данфосс в България възлиза на 76 души. Търговският офис и производството са разположени вече в една и съща сграда.

Фабриката е част от направлението „Отоплителна техника” на Данфосс.  Първоначално тук се произвеждали вентили и термостати за радиатори. До сега заводът в България е функционирал като поддоставчик на други заводи на Данфосс в Дания. С разширяването на производството и развитието на организацията като цяло, Данфосс в България ще има възможността да разшири дейността си и да се превърне в директен доставчик на продукти.

Факти за  производството в България

Фабриката на Данфосс в България е създадена през 2000 г. с основна цел производство на вентили за радиаторни термостати за задоволяване на нуждите на българския пазар. Успоредно с това, от есента на 2001 г. започва производство на статори за ел. двигатели в сътрудничество с Данфосс Бауер – Мюнхен.

През 2003 и 2004 година производството се разширява с нови продукти и се преориентира основно за износ: термо-задвижки и нова гама вентили за радиаторни термостати.

През 2006 и 2007 година производството се разширява с нови два продукта: дизайнерски вентили и сензори, а от 2008 година в България се произвеждат 34 модела ръчни баланс вентили. През последната година започват производството на хромирани сензори.

От месец юни т.г. производствените площи на Данфосс са разширява двойно,  до над 1900 м² и допълнителни складови помещения на площ от 570м².

Основателят и неговият продукт
Основателят на Данфосс Мадс Клаусен е роден през 1905 година в Хавнберг, Дания, във фермата, където сега се помещава музеят Мадс Клаусен.

През 1933 година, след като завършва инженерство, Мадс Клаусен се връща в родното си място. Кризата през 1930 година  е оставила след себе си митнически препятствия и забрани за внос и той съзира възможност да произвежда и продава автоматични вентили за хладилни съоръжения – производство, което дотогава се извършва в Съединените щати. Основава компания в таванските помещения на своите родители.

Данфосс в България
Фирма Данфосс е добре познато име в България.
Още в ранните 40 години на миналия век продуктите на фирмата са представени в страната. Всъщност през 1942 – 43 г. първите радиаторни термостати са монтирани в Царския дворец в София. Дори сега някои от тях могат да бъдат видени в същото здание, където се намира Националната художествена галерия.

1981 – 1989
Данфосс е представен в България, чрез Външнотърговското предприятие Интерпред. В този период основните продукти, доставяни в България са насочени към хранителната индустрия, химията и корабостроенето.

1989 -1997
След политическите промени Данфосс открива в България първото търговско представителство в бившия социалистически лагер.
Главната цел е да се възстанови бизнеса след разпадането на държавната външнотърговска система, да се създадат канали за дистрибуция и продажба на нашите продукти.
От 1992 г., освен в другите области, Данфосс концентрира усилията си в сферата на отоплението и топлофикацията – област, в която България се нуждае от автоматизация и модернизация.

1998
Данфосс Дания регистрира собствена търговска фирма в България, която през 1998 г. се присъединява към така наречения Дунавски регион.

1998 – 2007
Усилията на служителите на Данфосс в България са насочени към представяне и налагане на  решения и продукти на пазара.
Трябва да се отбележи, че тази дейност се осъществява в специфичните икономически условия на този период.

В края на деветдесетте години на миналия век Българското правителство взема приоритетно решение за промяна на законодателството във връзка с постигане на по-висока енергийна ефективност при потреблението на топлинна енергия.

Осигурено е финансирането на проекти в тази област от Световната банка и Европейската банка за развитие и възстановяване.

Данфосс спечелва редица търгове за автоматизация на топлофикационните системи в България. В същия период, с въвеждането на системата за топлинно счетоводство значително  нараства и пазарът на радиаторни термостати за регулиране на топлопотреблението.

Всичко това довежда до решението фирмата да създаде собствено производство на радиаторни термостати в България.

На 18 октомври 2000 г. , по време на официалното посещение на Датската Кралица в България, в София, официално е открито новото производство на радиаторни термостати. Това е извършено в изпълнение на стратегията на фирмата за развитие на дейността и в страните от Централна и Източна Европа.

Може да харесате още...