Фабриката на Данфосс в България има 10 годишен юбилей