pixel

Финансират инвестиции на българския бизнес в устойчива енергия

Европейската банка за възстановяване и развитие подписа с Райфайзенбанк (България) втора кредитна линия в рамките на българската Програма за енергийна ефективност и възобновяема енергия (КЛЕЕВИ). Това осигурява възможност да се увеличи финансирането за устойчиви енергийни проекти на частни предприятия в страната.

Заемът в размер на 7.5 милиона евро, предоставян от ЕБВР, ще бъде използван за отпускане на кредити за местни предприятия.

Проектите за енергийна ефективност, които ще бъдат допустими по програмата, ще имат за цел да водят до намаляване на потреблението на електричество чрез инвестиции като рехабилитация и замяна на котли, модернизация на енергийна инфраструктура, реконструкция на отоплителни системи и системи за разпределение на пара, оптимизация на процеси и инсталиране на подобрени системи за контрол и автоматизация и други.

Допустимите проекти за възобновяема енергия включват инвестиции в биомаса, геотермални и биогаз инсталации, както и малки вятърни централи и соларнотермални и хидроенергийни проекти.

Като част от програмата, на крайните бенефициенти се предоставят техническа помощ и безвъзмездни плащания, финансирани от Международен фонд Козлодуй. Размерът на безвъзмездните плащания е до 15% от главниците на кредитите, отпускани по КЛЕЕВИ и зависи от очакваните енергийни спестявания при проектите за енергийна ефективност и от инсталирания капацитет при проектите за възобновяема енергия.

renewables-bulgaria.com

Може да харесате още...