pixel

Фирма „Тангра” представи нови продукти

На 18.06.2014г. в сградата на фирма „Тангра” се проведе семинар „Енергийна ефективност чрез системите за вентилация, отопление и климатизация“. На събитието присъстваха повече от 80 инженери и специалисти в областта на отоплителната и вентилационна техника.

Презентацията започна с представяне на политиките и нормативните документи на Европейския съюз и България за намаляване на енергийните разходи. Инж. Юлий Армянов, управител на фирма „Тангра”, представи законовите инструменти задължаващи изграждането на принудителна вентилация в сградите в страните от Европейския съюз, Великобритания и САЩ. След представянето на чуждите практики бе разгледан и българският държавен стандарт, в който е записано, че всички инсталации, които имат подаване на пресен и изхвърляне на отработен въздух, трябва да имат енерговъзстановяващи системи. Изключения се допускат само в случаите, когато има голямо количество отпадна топлина и няма помещения или система, която да я усвои. Бяха представени факторите за изчисление на енергийно-ефективна вентилационна система, като специфична електрическа мощност на вентилаторите (SFP), скорост на въздуха в различните секции на климатичните камери и класовете на енергоспестяване от рекуператора. Инж. Армянов обърна специално внимание на разумното подхождане към системите за рекуперация и спецификата при избора им. Към капиталното вложение той представи отношението на времето за експлоатация на системата, климатичните условия, първичната енергия, разходите за поддръжка, финансовите помощи от държавата и не на последно място промяната в пазарната стойност на обекта, като функция от заложени „екстри”.

След това бе представен софтуерът за селекция на рекуперативни топлообменници и енерговъзстановяващи блокове. Фирма „Тангра” е разработила и предоставя безплатно на своя уеб сайт специализиран софтуер за избор на енергоспестяваща вентилация. И двата софтуера предоставят едновременно изчисления както за стандартните системи, така и за системите с повишена ефективност.

Презентацията продължи със семейството климатични камери, произвеждани от фирма „Тангра”. Гамата наречена Tangra AHU, e изцяло сертифицирана от TÜV Rheinland и e разделена в четири различни сегмента:

– климатични камери само за подаване на пресен въздух или със смесване;
– климатични и вентилационни камери с рекуперация на енергия;
– хигиенни климатични и вентилационни камери;
– вентилационни и климатични камери с рекуперация на енергия и термопомпен модул.

Основните акценти бяха върху хигиенните климатични камери, както и върху камерите с термопомпен модул. Приложенията на климатичните камери – хигиенно изпълнение включват освен болнични заведения, операционни зали, стаи с изолирани пациенти, центрове за възстановяване и фармация, също така хранително-вкусовата индустрия и специфични производства. Хигиенните климатични и вентилационни камери на фирма „ТАНГРА” – TANGRA AHU HYG са сертифицирани и по стандартите DIN 1946-4, VDI 6022 и VDI 3803.

При климатичните камери с термопомпен модул екипът на фирма ТАНГРА представи двете разновидности TANGRA AHU DEX M и TANGRA AHU DEX S. В презентацията бяха включени и енергийните представяния на двата вида климатични камери, като инж. Армянов акцентира и върху предимствата като високия свободен напор, ЕС вентилаторите, инверторните компресори, липсата на defrost и цялостно изпитание на системите от TÜV Rheinland.

В последната част от презентацията, Иван Армянов – управител Търговски отдел, представи новите управления за енергоспестяващи вентилационни системи. Фирма „ТАНГРА” е разработила и предлага управлението TANGRA Smart, което дава възможност за дистанционно управление чрез смартфон, таблет или отдалечено през компютър на енерговъзстановяващ блок с отоплителна или охладителна секция.
Семинарът завърши с коктейл и възможност за гостите да добият представа за различните продукти, представени от екипа на ТАНГРА.

Може да харесате още...