pixel

Фирма Тангра проведе семинар на тема „Енергийна ефективност“

Фирма Тангра проведе семинар на тема

На 27.02.2012г. екип от фирма „ТАНГРА” събра колеги от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – гр. Бургас на презентация на тема „Енергийна ефективност”. Презентацията беше разделена на три части – „Високоефективна енергоспестяваща вентилация”, „Отопление с пелети – възобновяема дървесна биомаса” и „Локална екстракция – екологична и икономическа ефективност”. Събитието събра повече от 20 инженери.

Първата презентация бе на инж. Юлий Армянов, управител на „ТАНГРА”. Той представи тенденциите за повишаване на ефективността на енергоспестяващите вентилационни инсталаци. Тези тенденции стават все по-актуални през последните години, наложени от все по-високите цени на енергията, както и от влезлите в сила изисквания на ЕС за енергийна ефективност. В презентацията си инж. Армянов, засегна освен програмата „Европа 2020” и новата директива за енергийна ефективност, така и промените в нормативната уредба за енергоспестяване във вентилационните и отоплителни инсталации.

Може да харесате още...