pixel

Физическият износ на ток се е свил с 12%

Общото производство на електроенергия в България за миналата година в България възлиза на 47,195,341 MWh, показват данните от отчета на Електроенергийният системен оператор (ЕСО), публикувани на сайта му.

От тези 47 млн. MWh, 6,658,000 MWh е собственото потребление на електроцентралите, а брутното потребление на електроенергия в страната възлиза на 37,510,416 MWh.

За 2012 година общият инсталиран капацитет на мощности в България е 13,759 MW, като разполагаемата мощност към годишния максимум е 9,719 MW.

Пиково потребление на електроенергия през 2012 година е имало на първи февруари в 20:00 ч., когато то е достигнало до 7,444 MW. Най-ниското ниво на потребление е засечено на втори май в 04:00 ч. и е възлизало на 2,579 MW.

Общите преносни способности по границите на България са били за около 2 500 MW.

ЕСО отчита, че физическият износ на ток е намалял от 12,111 GWh през 2011 г. на 10,660 GWh през 2012 г. или с 1 451 GWh. , което е близо 12% изменение в негативна посока.

Либерализираният пазар на електроенергия през 2012 година е бил в размер на 5,295,563 MWh (при размер от 5,009,562 MWh през 2011 г.) или около 14% от общото потребление в България.

darikfinance.bg

Може да харесате още...