pixel

Форум Газ и Енергия

Форум Газ и Енергия

Форум Газ и Енергия ще се проведе на 23-ти април 2014 г. в хотел Шератон, София.

Това е изключително важно събитие за експерти в газовата индустрия и енергетиката от Балканите и Юго-Източна Европа. Форумът дава глобална перспектива на енергетиката и отговаря на актуални въпроси и проблеми в газо-енергийната област.

Второто издание на Форум Газ и Енергия ще представи лектори и участници от над 10 страни, презентации на експерти в областта на доставките на природен газ и маршрутите за диверсификация, проекти на междусистемни връзки, търговия с енергийни продукти, внедряване на нови енергийни технологии, съвременни проекти за комбинирани електроцентрали, гъвкави решения за мрежови електро-енергийни услуги и интелигентни електро-енергийни мрежи.

www.gasandpowerforum.eu

ПРОГРАМА

08:00-09:00 Регистрация и кафе

09:00-09:10 Откриване и приветствени думи от официалните гости

Панел I. Енергетиката – европейска политика, регионални пазари и бъдеще
09:10-11:10 Варианти за развитие на енергетиката; Енергийни пазари, политики и бъдеще; Предизвикателствата на климата и прехода към устойчива енергия.

Панел II. Вътрешен енергиен пазар
11:10-12:10 Вътрешен енергиен пазар; Регулаторна рамка; Енергийната инфраструктура; Инвестиции; Перспективи

12:10-12:40 Кафе пауза

Панел III. Природният газ – цени, проекти и технологии
12:40-13:40 Цени на природния газ; регионални и международни газови проекти; доставка и маршрути за диверсификация; търговия; между-системни връзки; нови технологии и съоръжения.

Панел IV. Електрическите централи и ниско-въглеродната икономика – настояще, бъдеще и екологични аспекти
13:40-14:40 Електроенергийни централи, видове и тяхното въздействие върху околната среда. Комбинирани, гъвкави и интелигентни решения.

14:40-15:40 Кафе и Закуска

Панел V. Възобновяемите източници в развиващите се пазари

15:40-16:40 Развитие, инвестиции и проекти; принос в борбата срещу промените в климата и недостига на енергия; принос за енергийната сигурност в зелената икономика.

Панел VI. Интелигентни мрежи
16:40-17:00 Интелигентните електроразпределителни мрежи– гаранция за устойчивост на доставките на електроенергия, автоматизирани решения за комунални и индустриални клиенти.

* Програмата подлежи на промени, в зависимост от предпочитанията на лекторите и осъвременяване на събитията.

Може да харесате още...