pixel

Форум за енергийна ефективност ще се проведе в Перник

Форум за енергийна ефективност ще се проведе в Перник

На форума на 25 януари ще бъде обсъдено финансирането на проекти, свързани с енергийната ефективност.

Форумът от 13.00 часа в Конферентната зала на двореца на културата е организиран с подкрепата на Агенцията за енергийна ефективност, Фонд за енергийна ефективност, Пернишката търговско-промишлена палата и Софийската търговско-промишлена камара.

Форумът е в изпълнение на основните задачи, залегнали в Плана за енергийна ефективност на община Перник и стратегията за изпълнението му (2007 – 2013 г.) и в отговор на насоките на Националната програма за енергийна ефективност до 2015 г.

CityBuild.bg

Може да харесате още...