Фотоволтаични решения за снабдяване с питейна вода

purewaterpv

Глобалното потребление на вода ще се удвои до 2030 година. Днес обаче 2,1 милиарда души по света нямат достъп до чиста питейна вода. Съвременните решения, базирани на фотоволтаици (PV), позволяват транспортирането, обезсоляването или дезинфекцията на водата дори в отдалечени зони. Специалният форум “Water for the world” представя разнообразие от решения за снабдяване с питейна вода на базата на фотоволтаици – от 15 до 17 май 2019 г. в рамките на изложението Intersolar Europe, водещият световен панаир на слънчевата индустрия в Мюнхен.

purewaterpv

Системите, подпомагани от фотоволтаици, предлагат интересни възможности за обезсоляване на солена и морска вода – например чрез физическия процес на „обратна осмоза“. Например, наскоро бе пуснат в експлоатация завод в южноафриканския крайбрежен град Витсанд, който генерира около 100 кубически метра чиста вода на ден чрез фотоволтаичната система от само 66 киловата. Също така и системи за дезинфекция на водата могат да работят със слънчева енергия. Основно на пазара са външни мрежови системи, които обработват водата с комбинация от UV дезинфекция и слънчева енергия.

Друг важен аспект са помпените системи, захранвани от слънчева енергия, за снабдяване с питейна вода или напояване в селскостопанските райони. Соларните помпи обикновено се експлоатират извън мрежата, частично заедно с общата мрежа за доставка на енергия или като част от мини-мрежа, поддържана от възобновяеми източници.

purewaterpv

Партньори на специалното изложение са фирмите Raach Solar GmbH и Grundfos GmbH. Те показват автономни водопроводи, захранвани с фотоволтаици, които могат да бъдат монтирани навсякъде, където няма достъп до чиста питейна вода. Фотоволтаичните водопроводи се състоят от следните компоненти: извличане на вода, пречистване и дезинфекция на води, складиране, водоразпределение и управление на водите. Чрез използването на интелигентния водомер AQtap с предварително заплащане, клиентът решава колко вода използва и плаща за нея само когато е необходимо.

Вижте също...