pixel

Фотоволтаичните асоциации за пръв път са доволни от изкупните цени, определени от КЕВР

Фотоволтаичните асоциации за пръв път са доволни от изкупните цени, определени от КЕВР

Фотоволтаичните асоциации за пръв път станаха доволни от проекта за решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цените на изкупуваната електроенергия. Това стана ясно в рамките на общественото обсъждане за определяне на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализирането на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от биомаса.

Според Красимир Кръстев от Института за публично частно партньорство, цените на изкупуваната електроенергия до 30 и 35 кВт на покривните инсталации за пръв път са увеличени до реалните и са истински. В този смисъл той искрено отправи поздравление към енергийния регулатор. В същото време Кръстев призова регулаторът да преразгледа реалното нетно производство, което според него е 1290 –  1350 кВтч, което по думите му означава, че на база на реалното производство този компонент трябва да се преразгледа.

Председателят на Българската фотоволтаична асоциация Меглена Русинова, както и председателят на Българската соларна асоциация Антон Желев се присъединиха с положителни отзиви към виждането на КЕВР по отношение на цените. Желев от своя страна също подкрепи Красимир Кръстев за специфичното нетно производство, като окачестви зададените от регулатора данни като „нереално ниски“.

Според проекта за решение на КЕВР фотоволтаични централи с инсталирана мощност до 5 кУз включително, които се предвижда да се изградят върху покривни и фасадни конструкции трябва да е 271,67 лв. за Мвтч, при нетно специфично производство от 1261 kWh/kWp.
За фотоволтаичните централи с мощност над 5 kWp до 30 kWp – 231,20 лв. за Мвтч при специфично нетно производство от 1 261 kWk/kWp. Цените са без ДДС.

Неособено доволни бяха представители на производителите на електроенергия от биомаса. Според тях регулаторът е заложил некоректни и неверни стойности, а ценообразуващите сегменти са неверни. Едно от дружествата и представителство на адвокатска кантора на други такива посочиха и аргументи, сред които калории на суровината, занижени разходи за заплати, разходи за гориво за транспортиране и пр. От страна на работната група към регулатора обясниха в края на заседанието, че в случая не става въпрос за определяне на индивидуални цени на всяко от дружествата, а за създаването на рамка, с която дружествата трябва да се съобразят.

Окончателното решение на КЕВР по отношение на преференциалните цени от възобновяеми източници и актуализацията на цените на електроенергия от биомасата ще бъде взето на 30 юни. Проекторешението може да бъде намерено на интернет страницата на регулатора.

3e-news.net

Може да харесате още...