Фотоволтаиците и термичните соларни системи носят двойна полза

Силата на слънцето може да се използва по два начина за частно производство на енергия. От една страна, слънчевото греене може да се преобразува в електричество чрез фотоволтаична система, която захранва домакински уреди, лампи, телевизори и компютри. От друга страна, термичната соларна система използва слънчевите лъчи за генериране на топла вода и отопление. С двете форми потребителите могат да спестят пари – и то по екологичен начин.

Ето как работят фотоволтаиците

Фотоволтаичната система (PV система) се състои от слънчеви модули, които обикновено са разположени на покрива на къщата, кабелна система, инвертор, връзка към обществената електрическа мрежа, двупосочен измервателен уред и, ако е необходимо, резервоар. Соларните клетки в модулите генерират постоянен ток под високо напрежение от слънчевата енергия. Инверторът преобразува постоянния ток в обичайния променлив ток, който захранва електрическите устройства с енергия чрез електропроводите. Неизползваното електричество се подава или в обществената мрежа, или се съхранява в система за съхранение на батерии. Двупосочният измервателен уред измерва колко електричество е подадено в обществената мрежа и колко е взето от нея.

Подайте соларна енергия в мрежата

Степента на покритие на фотоволтаичната система е повече от 100% през деня и нула през нощта. Всъщност генерираната през деня слънчева енергия обикновено не се консумира директно и следователно се подава в обществената мрежа срещу заплащане.

Ако слънцето не грее и слънчевата енергия не се генерира, процесът върви обратно – електричеството от мрежата се влива в частната електрическа верига. Ако фотоволтаичната система е свързана със система за съхранение на батерии, електричеството, което не се използва веднага, може да бъде използвано по-късно – вечер или през нощта, например за зареждане на електрическата кола. Така около 60% от самостоятелно генерираната соларна енергия може да се използва за вашето собствено домакинство.

Соларнте клетки постигат ефективност до 24%, така че почти 1/4 от слънчевата енергия се превръща в електричество. В допълнение се измерва променлива на ефективността на системата или съотношението на производителността. То посочва какъв добив всъщност постига една система и го сравнява с максимално постижимия. В днешните фотоволтаични системи тази стойност е от 65% до 75%.

Три факта за фотоволтаичните системи

1. Сграда

За да се постигне най-голям добив, страната на покрива със соларна система трябва да бъде ориентирана на юг под наклон от 30 до 35 градуса. Ако покривът е ориентиран на изток и запад, производството на електроенергия започва по-рано през деня и продължава по-дълго с по-нисък общ добив.

2. Размер

Площ от 30 м² на вашия покрив, покрита със соларни модули, е достатъчна, за да покрие консумацията на електроенергия на четиричленно семейство (приблизително 4500 kWh).

3. Разходи

Средно голяма фотоволтаична система за еднофамилно жилище струва около 8 000 евро. Експлоатационните разходи на соларната система са един процент годишно от разходите за закупуване. Препоръчваме почистване на PV модулите на всеки една до две години.

Ето как работи термичната соларна система

Термичната соларна система преобразува слънчевата енергия в топлина, която домакинствата могат да използват за загряване на питейната си вода или за отопление. Термичната соларна система се състои от слънчевите колектори, които обикновено се инсталират на покрива, помпа, тръбна система и така нареченото буферно хранилище.

Колекторите събират слънчевата енергия и я използват за нагряване на течност до 95%. Потребителите могат да избират между плоски колектори и по-скъпи, но по-ефективни вакуумни колектори.

Помпата придвижва течността, служеща за пренос на топлина през тръбната система в буферния резервоар. Течността загрява водата в резервоара за съхранение, чрез топлообменник.

Четири факта за термичната соларна система

1. Сграда

Ако термичната соларна система се използва само за отопление на вода, покривът също трябва да е обърнат на юг, а наклонът на покрива трябва да бъде от 30 до максимум 50 градуса. Ако поддържа отоплението, се препоръчва наклон между 45 и 70 градуса.

2. Размер

Площ на колектора от около 6 м² е достатъчна за нуждите от топла вода на четиричленно семейство. Системата трябва да е по-голяма, ако се използва към отоплението. Ако участва с 30%, може да се очаква около 1 – 1,5 м² колекторна площ на 5 m² жилищна площ.

3. Колектори

При термичната соларна система с плоски колектори тръбите с течността, която се нагрява, лежат зад плоския абсорбатор. При вакуумно-тръбен колектор всяка тръба е обвита от абсорбер, което води до по-високи температури (до 150 градуса) и по-голяма ефективност при нагряването на водата.

4. Разходи

Вакуумно-тръбните колектори струват около 500 евро/м², плоските колектори – наполовина. Устройството за буферно съхранение струва 1500 евро в средния ценови сегмент. С тръбната система и сглобяването комбинираната система струва около 10 000 до 11 000 евро.

Особено щадящо за климата е ако използвате фотоволтаична система и термичната соларна система едновременно. За това са възможни или хибридни модули, или – за частни потребители – две системи, които работят независимо една от друга. Всичко опира до покрива.

Може да харесате още...