Франция въвежда допълнителни стимули за фотоволтаици, произведени в Европа

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!