Франция въвежда допълнителни стимули за фотоволтаици, произведени в Европа

Вижте също...